Monthly Archives: mei 2016

Antwerpen komende 3 jaar >5000 extra plaatsen in basis&secundair door toekenning Vlaamse capaciteitsmiddelen

De lokale taskforce onderwijs, het overlegplatform van de verschillende onderwijsnetten in Antwerpen, is vandaag tot een akkoord gekomen over de verdeling van de capaciteitsmiddelen die extra plaatsen moeten creĆ«ren in de Antwerpse scholen. Men is er in geslaagd om de capaciteitsmiddelen die aan Antwerpen werden toegewezen door de Vlaamse regering voor de volgende 3 jaar […]

Rapportage vluchtelingen: beheersbare instroom, maar extra druk op schoolteams

Uit de laatste rapportering van dit schooljaar blijkt dat de grote instroom van vluchtelingen voorlopig nog uitblijft en de evolutie van anderstalige nieuwkomers te vergelijken is met voorgaande jaren. Er is een verhoogde instroom van zeer laaggeschoolde kinderen uit conflictgebieden. Dit vraagt een specifieke aanpak van betrokken leerkrachten en een toenemende nood aan therapeutische begeleiders […]