Monthly Archives: juni 2018

Zo wordt Antwerpen onderwijshoofdstad van Vlaanderen

70 stakeholders uit onderwijs, bedrijfsleven en middenveld formuleren ambities voor 2028 ‘Iedereen in Antwerpen is blij met de komst van nieuwe fietsbrug’, berichtte de krant deze week (DM 27/6). Manu Claeys hield bij de geplande Scheldebrug en de leefbaarheidsprojecten bij Oosterweel een pleidooi voor dialoog tussen politiek en burger. Hij zei: “Deze manier van werken is de […]

Zes krachtige ambities voor het Antwerps onderwijs tegen 2028

Vandaag overhandigden de stakeholders van het participatief traject ‘Antwerpen Onderwijshoofdstad’ hun ambitienota aan burgemeester Bart De Wever en schepen voor onderwijs Claude Marinower. Deze ambitienota kwam er na intensieve samenwerking met alle partners uit het bredere onderwijsveld en daarbuiten. Samen formuleerden zij 6 ambities die als een leidraad moeten dienen om de hoge ongekwalificeerde uitstroom […]

Grensoverschrijdende nieuwbouw lost capaciteitsnood op voor twee scholen van verschillende netten in Borgerhout

Vandaag besliste het college om een erfpacht en een bedrag van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor een perceeloverschrijdende nieuwbouw voor twee scholen van twee verschillende netten. Door slim ruimtegebruik zullen beide scholen kunnen uitbreiden en extra capaciteit bij creëren. “Een week na de erfpachtgoedkeuring in de Kerkstraat ontmijnen we daarmee vandaag weer een belangrijk […]

88.000 euro extra voor verkeerseducatie

De stad Antwerpen maakt nog eens een extra budget van 88.000 euro vrij voor verkeerseducatie. Daarmee zal ze tegen het einde van deze legislatuur meer dan 1.000.000 euro in verkeerseducatie geïnvesteerd hebben. Educatie is immers een fundamentele pijler van een goed verkeersveiligheidsbeleid, vindt schepen voor Onderwijs Claude Marinower. Speciale aandacht zal gaan naar jonge kinderen, […]

Ons onderwijs heeft nood aan een Canadese kuur

“Bring kids beyond their potential”, “Organize a datadriven schoolenvironment”. Twee weken geleden waren twee professoren van het Ontario Institute for Studies in Education (O.I.S.E.) Toronto in Antwerpen op bezoek. Niet voor een lezing, maar voor de vorming van een Antwerps team dat de school walk through zal implementeren. Een methodiek die een snelle screening van […]

Basisschool Sint-Norbertus Groenstraat & secundair IMS Sint-Agnes realiseren respectievelijk 96 en 144 plaatsen mede dankzij extra financiële middelen stad

Op 13 juni keurde het college de erfpachtovereenkomst van een verlaten perceel in de Kerkstraat goed, waarbij twee scholen kunnen uitbreiden met een totaal van 240 plaatsen en er eindelijk een oplossing komt voor een knelpuntdossier met een lange voorgeschiedenis. Sint-Norbertus Groenstraat en Instituut Stella Maris kunnen nu eindelijk hun capaciteitsuitbreiding realiseren en stellen hun […]

A’REA 2020 wil veel betere samenwerking tussen onderwijs en welzijn om leerkansen kinderen te verhogen

A’REA is een wijkgericht initiatief van de stad Antwerpen om alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen te geven op een succesvolle onderwijstoekomst. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kende midden april 50.000 euro subsidies toe aan A’REA 2020. Met die middelen wordt nu door IDEA Consult onderzocht hoe onderwijs en welzijn op de beste manier kunnen […]

Welke scholen komen in aanmerking voor subsidies luchtzuivering?

Ook schepen voor onderwijs, Claude Marinower trapte deze morgen een balletje mee tijdens de voetbalmatch voor zuivere lucht in basisschool de Evenaar (Constitutiestraat). Subsidiereglement voor scholen in sterkst vervuilde zones De leeromgeving, en dus ook luchtkwaliteit, is een belangrijke factor voor de leerprestaties van een kind: de leerwinst daalt immers als het zich in een […]

A’REA 2020 lanceert met KAAP+ een nieuw experiment Nederlands en ouderbetrokkenheid

A’REA 2020 draait niet alleen om de kinderen zelf. Binnen A’REA 2020 wordt ook sterk ingezet op ouderbetrokkenheid, onder meer met het project KAAP. Uit alle studies blijkt immers dat ouderbetrokkenheid een van de sleutels is om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. In vijf van de A’REA 2020 scholen kunnen anderstalige ouders gedurende een schooljaar […]