Monthly Archives: september 2018

Maatschappelijke afgrond of democratiseringsgolf? Geen keuze voor Antwerpen

Rector Herman van Goethem en Pascale De Groote openden donderdag het academiejaar in Antwerpen, in hun kenmerkende boude en wetenschappelijke stijl, met een blik op 2040. De rector verkende de horizon en benoemde uitdagingen. Eén daarvan is de verkleuring van ons onderwijs. In 2018 is 74,1% van de jongeren tussen 0-9 jaar van allochtone afkomst. […]

Eindelijk fietspad door Hof van Tichelen

YES! Vandaag keurde het college EINDELIJK de vergunning voor een fietspad door het Hof van Tichelen goed! Daarmee komt er binnen afzienbare tijd eindelijk een einde aan de onveilige verkeerssituatie voor de 800 leerlingen van H. Pius X-instituut Antwerpen die daar dagelijks twee keer passeren. Ik pleitte al sinds 2015 voor een oplossing en nu komt die […]

A’REA 2020: het Antwerpse antwoord om de negatieve impact van de sociale achtergrond tegen te gaan

Het OESO-rapport bevestigt wat we eigenlijk al wisten. De sociale achtergrond bepaalt nog altijd sterk waar jongens en meisjes terechtkomen. Alle investeringen ten spijt hebben kinderen in kansarmoede of met een migratieachtergrond minder kansen in ons onderwijs. Claude Marinower: “Dirk Van Damme zegt dat er nood is aan een nieuw arsenaal van instrumenten en beleid […]

Definitief gedaan met kamperen voor Antwerpse scholen

Eindelijk neemt de Vlaamse regering een beslissing over het inschrijvingsrecht. Met een uniforme startdatum voor heel Vlaanderen en de verplichting van een digitaal aanmeldsysteem in capaciteitsregio’s zet deze Vlaamse regering een belangrijke stap naar duidelijkheid en transparantie voor ouders en scholen. Dat Antwerpen voortaan ook zonder dubbele contingentering in secundair onderwijs mag werken is mooi […]

Nieuw dit schooljaar: verkeerseducatie voor de kleinsten & meer kwaliteit in naschoolse opvang

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) luidt het nieuwe schooljaar positief in: voor het zesde jaar op rij is er een plek voor alle 103.000 schoolgaande kinderen in Antwerpen. Dat ondanks de blijvende aangroei. Nieuw dit schooljaar is een extra budget van 88.000 euro voor verkeerseducatie, met speciale aandacht voor jonge kinderen. Daarmee zal […]