Monthly Archives: juli 2020

Antwerpen maakt hergebruik van bemalingswater door omwonenden mogelijk

Antwerpen wil bemalingswater van werven beschikbaar maken voor omwonenden waar dit technisch mogelijk, haalbaar en veilig is. Door aftapmogelijkheden te voorzien, kunnen buurtbewoners kosteloos gebruik maken van het opgepompte grondwater. Bij bouwwerken wordt vaak grondwater opgepompt om de werf droog te houden (bemaling). In de Bouwcode van de stad Antwerpen en volgens de Vlarem-wetgeving moet […]

Stad Antwerpen krijgt Vlaamse steun voor innovatief project rond waterbeheer

De klimaatverandering plaatst de stad voor grote uitdagingen. Om te blijven inzetten op een klimaatrobuuste en ‘slimme’ stad, diende de stad Antwerpen in samenwerking met Aquafin een projectvoorstel in bij het Vlaamse subsidie- en ondersteuningsprogramma ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ (PIO). Het gaat om een conceptueel hydraulisch model dat het onderzoek naar groene en/of waterbufferende maatregelen bij […]

Stad eert Paula Marckx met eigen rotonde

Op 29 juni 2020 overleed de bekende feministe/journaliste/pilote/… Paula Marckx op 94-jarige leeftijd te Antwerpen. Minder dan een week na haar overlijden besliste het Antwerpse schepencollege de rotonde op de Luchthavenlei vlak voor de luchthaven van Deurne naar haar te vernoemen om haar te eren.  Paula Marckx (geboren in 1925 in de Antwerpse Seefhoek) was […]