Tag Archives: AREA2020

Antwerpen werkt aan digitaal Talentenprofiel om ontwikkeling van kinderen te maximaliseren

Zowel binnen als buiten de school ontwikkelen kinderen verschillende talenten. Daar zijn heel wat mensen bij betrokken uit verschillende sectoren, die vandaag geen overzicht hebben over alle talenten en passies van een kind. Daardoor gaat momenteel heel wat talent verloren. Daar brengt de stad Antwerpen verandering in aan de hand van een digitaal Talentenprofiel, ontwikkeld […]

A’REA 2020: het Antwerpse antwoord om de negatieve impact van de sociale achtergrond tegen te gaan

Het OESO-rapport bevestigt wat we eigenlijk al wisten. De sociale achtergrond bepaalt nog altijd sterk waar jongens en meisjes terechtkomen. Alle investeringen ten spijt hebben kinderen in kansarmoede of met een migratieachtergrond minder kansen in ons onderwijs. Claude Marinower: “Dirk Van Damme zegt dat er nood is aan een nieuw arsenaal van instrumenten en beleid […]

Emancipatie als blijvende uitdaging voor onderwijs

Gisteren was het exact 100 jaar geleden dat Victor Desguin aftrad als voorlaatste schepen voor Onderwijs in Antwerpen. Desguin is in Antwerpen een naam als een klok. Maar veel verder dan de Desguinlei zal de Antwerpenaar vaak niet geraken in een schets van de persoon. Onterecht. Desguin was van opleiding arts. Vanuit zijn achtergrond als […]

A’REA 2020 wil veel betere samenwerking tussen onderwijs en welzijn om leerkansen kinderen te verhogen

A’REA is een wijkgericht initiatief van de stad Antwerpen om alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen te geven op een succesvolle onderwijstoekomst. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kende midden april 50.000 euro subsidies toe aan A’REA 2020. Met die middelen wordt nu door IDEA Consult onderzocht hoe onderwijs en welzijn op de beste manier kunnen […]

A’REA 2020 lanceert met KAAP+ een nieuw experiment Nederlands en ouderbetrokkenheid

A’REA 2020 draait niet alleen om de kinderen zelf. Binnen A’REA 2020 wordt ook sterk ingezet op ouderbetrokkenheid, onder meer met het project KAAP. Uit alle studies blijkt immers dat ouderbetrokkenheid een van de sleutels is om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. In vijf van de A’REA 2020 scholen kunnen anderstalige ouders gedurende een schooljaar […]

Tutors helpen scholieren studeren in A’REA 2020

Nu het eerste volledige schooljaar bijna achter de rug is, kan men wel concluderen dat A’REA 2020 leeft. A’REA 2020 is een uniek project in de wijk Kiel met een aanpak waarbij het kind, met al zijn talenten en passies, centraal staat. Met dit project streeft de stad Antwerpen ernaar om het aantal kinderen dat […]

A’REA 2020 tovert kinderen om tot echte LeesBeesten

In oktober 2017 werd het officiële startschot gegeven van A’REA 2020. A’REA 2020 is een uniek project in de wijk Kiel met een aanpak waarbij het kind, met al zijn talenten en passies, centraal staat. Met dit project streeft de stad Antwerpen ernaar om het aantal kinderen dat de school verlaat zonder diploma te doen […]

Leerkrachten zijn net deel van de oplossing

Recent in de kranten: leerkrachten laten zich bij studieadvies onbewust leiden door de sociale achtergrond van kinderen en kansarme leerlingen zouden met dezelfde resultaten vaker een B-attest krijgen dan kinderen van betere komaf. Twee pijnlijke vaststellingen die we niet naast ons mogen neerleggen. Zulke vaststellingen liggen aan de basis van ons grootschalige project tegen vroegtijdige […]

Voorlezen met A’REA 2020

A’REA 2020 draait niet alleen om dans en sport. In 6 van de A’REA 2020 scholen wordt, in samenwerking met de Boekenkaravaan, ook sterk ingezet op voorlezen en leesbevordering. De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. Daarnaast vormt de Boekenkaravaan ook leerlingen tot voorlezers, […]

A’REA 2020 leeft!

Meer kansen voor 6.000 kinderen Samen tot aan de meet Wat is de grootste uitdaging voor het onderwijs in Antwerpen? Uitdagingen genoeg uiteraard. Denk aan onze capaciteitsnood om elk kind een plaats te bieden. Denk aan het dreigende lerarentekort. Denk aan de noden rond duaal leren. Maar wat is nu de belangrijkste uitdaging? Een kind […]