Tag Archives: onderwijsbeleid

Zes krachtige ambities voor het Antwerps onderwijs tegen 2028

Vandaag overhandigden de stakeholders van het participatief traject ‘Antwerpen Onderwijshoofdstad’ hun ambitienota aan burgemeester Bart De Wever en schepen voor onderwijs Claude Marinower. Deze ambitienota kwam er na intensieve samenwerking met alle partners uit het bredere onderwijsveld en daarbuiten. Samen formuleerden zij 6 ambities die als een leidraad moeten dienen om de hoge ongekwalificeerde uitstroom […]

Onderwijsplan van Sp.a: Too little, 95 years too late

Toen Claude Marinower 6 jaar geleden als schepen voor Onderwijs in Antwerpen aantrad, trof hij een puinhoop in het Antwerps onderwijs aan – met kinderen in containerklassen, hoge ongekwalificeerde schooluitval en weinig of geen opwaartse kansen. Het gevolg van 95 jaar onafgebroken socialistisch onderwijsbeleid was dat het emancipatorisch karakter van onderwijs volledig was verdwenen. Na […]

Heb ik jouw school nog niet bezocht?

Woensdag = schoolbezoekendag! Bij mijn aanstelling als schepen voor Onderwijs nam ik het goede voornemen om alle basis- en secundaire scholen in Antwerpen te bezoeken. Ondertussen zijn we 5,5 jaar later en worden de allerlaatste schoolbezoeken ingepland. Met andere woorden: binnenkort bezoek ik de 300ste school!!! Denk je dat ik misschien toch jouw school nog […]

Participatief traject als tweede fase van het project Antwerpen Onderwijshoofdstad

Antwerpen is door zijn schaal en complexiteit Onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Dat uit zich in de cijfers van het aantal leerlingen, leerkrachten, aantallen scholen, maar ook in de vernieuwing die het Antwerps onderwijs brengt in Vlaanderen, bijvoorbeeld door een innovatief project als A’REA 2020 op het Kiel. Daarnaast brengt de complexe grootstedelijke context van de stad […]

A’REA 2020 leeft!

Meer kansen voor 6.000 kinderen Samen tot aan de meet Wat is de grootste uitdaging voor het onderwijs in Antwerpen? Uitdagingen genoeg uiteraard. Denk aan onze capaciteitsnood om elk kind een plaats te bieden. Denk aan het dreigende lerarentekort. Denk aan de noden rond duaal leren. Maar wat is nu de belangrijkste uitdaging? Een kind […]

Veilig naar school met ‘Stad in Beweging’

Met een jaarlijks budget van 300.000 euro zet de Stad Antwerpen sterk in op verkeerseducatie. In eerste instantie werd hiermee het aanbod van fietsvaardigheidstrainingen op de openbare weg voor leerlingen uit het 6e leerjaar uitgebreid. Daarnaast ontsproten ook enkele nieuwe projecten, zoals ‘Stad in Beweging’. Dit verkeerseducatief filmpje bevat beelden van het dagdagelijkse verkeer rond […]

Succesvolle start Antwerp Children’s Zone

De voorbije weken gingen de eerste activiteiten in het kader van Antwerp Children’s Zone van start. Antwerp Children’s Zone is een uniek project in de wijk Kiel, met een aanpak waarbij het kind met al zijn talenten en passies, centraal staat. Met dit project streeft de stad Antwerpen ernaar om het aantal kinderen dat de […]

Stad lost 5 onderwijsdossiers in één klap op

De stad Antwerpen geeft de stedelijke gebouwen aan de Paardenmarkt in erfpacht aan de Universiteit Antwerpen. Daardoor komt er ook een oplossing voor 4 andere moeilijke onderwijsdossiers.  Antwerpen kampt met krapte in ruimte voor onderwijs. Dat geldt voor het leerplichtonderwijs dat nu boven de 100.000 leerlingen uitstijgt, maar ook voor het hoger onderwijs, dat eveneens […]

Antwerpen peilt haar onderwijs naar de effecten van het M-decreet

Sinds het begin van dit schooljaar is het M-decreet van kracht. De toepassing van het decreet vergt heel wat aanpassingen van ons onderwijs. De stad wil dan ook peilen bij het Antwerps onderwijsveld hoe zij dit eerste jaar het M-decreet hebben ervaren.  De stad Antwerpen wil nauwkeurig nagaan hoe het Antwerpse onderwijsveld het M-decreet tot […]

Wijkwerking op maat en Antwerp Children’s Zone slaan handen in elkaar op ‘t Kiel

De stad verandert, maar niet overal even snel. Er zijn sterke onderlinge verschillen tussen wijken op vlak van demografie, socio-economisch, onderwijs, overlast en criminaliteit en subjectief welbevinden. Een geïntegreerde aanpak op maat is nodig om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige uitdagingen in wijken. Daarom start de stad met twee pilootprojecten die elkaar […]