Tag Archives: opinie

Geen vooruitgang zonder verbeelding

Nu de discussies gevoerd worden over de relance van onze economie, is het belangrijk om de nodige durf aan de dag brengen. Alleen door innovatie en vernieuwing op alle fronten, komen we beter uit deze crisis.  Wie net als ik eind jaren ’70, begin jaren ’80 afstudeerde, wierp zich van een vrijwel zorgeloos bestaan in […]