Tag Archives: participatief

Participatief traject als tweede fase van het project Antwerpen Onderwijshoofdstad

Antwerpen is door zijn schaal en complexiteit Onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Dat uit zich in de cijfers van het aantal leerlingen, leerkrachten, aantallen scholen, maar ook in de vernieuwing die het Antwerps onderwijs brengt in Vlaanderen, bijvoorbeeld door een innovatief project als A’REA 2020 op het Kiel. Daarnaast brengt de complexe grootstedelijke context van de stad […]

Marinower (Open Vld) lanceert project “Antwerpen onderwijshoofdstad Vlaanderen”

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower nodigt de Antwerpse onderwijs- en maatschappelijke partners uit om dit schooljaar mee te werken aan het participatief project “Antwerpen Onderwijshoofdstad”, met als doel concrete ambities, uitdagingen en actieplannen voor het Antwerpse onderwijs te ontwikkelen met 2028 voor ogen. Hiermee wil Marinower verder kijken dan de huidige legislatuur en vooral een […]

Participatief traject over concrete invulling Antwerp Children’s Zone en Wijkwerking op maat in wijk Kiel vandaag opgestart

De stad evolueert naar een superdiverse omgeving met veel nieuwe uitdagingen. Dat betekent dat ook het beleid anders moet. Daarom start de stad met twee pilootprojecten: ‘Antwerp Childrens  Zone’ en ‘Wijkwerking op maat’. Het Kiel is de eerste wijk waar beide projecten starten. Vandaag start het participatief traject met alle scholen en partners uit de […]

Studie levert wetenschappelijke basis en voorstel actieprogramma’s voor Antwerp Children’s Zone

De studie adviseert voor Antwerp Children’s Zone een eigen visie en invulling o.a. bestaande uit nadruk op talentontwikkeling, een sterk geloof dat iedereen kan leren en groeien (growth mindset), het belang van taal, de cruciale rol van school, gezin én wijk om leerwinst te vergroten, en de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van 0 tot […]

Wijkwerking op maat en Antwerp Children’s Zone slaan handen in elkaar op ‘t Kiel

De stad verandert, maar niet overal even snel. Er zijn sterke onderlinge verschillen tussen wijken op vlak van demografie, socio-economisch, onderwijs, overlast en criminaliteit en subjectief welbevinden. Een geïntegreerde aanpak op maat is nodig om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige uitdagingen in wijken. Daarom start de stad met twee pilootprojecten die elkaar […]