Digitalisering 2 april 2020

1000 laptops voor kinderen zonder computer en kwetsbare groepen

De stad Antwerpen schenkt 1.000 laptops aan leerlingen en kwets-bare gezinnen of alleenstaanden. Vandaag worden de eerste exemplaren verdeeld. “Zo willen we leerachterstand vermijden voor kinderen zonder computer thuis en vereenzaming voor-komen”, zegt schepen voor Digitalisering, Claude Marinower (Open Vld).

Leerlingen die thuis geen computer hebben, dreigen door de coronacrisis uit de boot te vallen, doordat de leerstof vooral online wordt aangeboden. Voorlopig zijn dat nog veeleer herhalingen, maar na de paasvakantie is het de bedoeling dat leerlingen vanop afstand ook nieuwe leerstof krijgen aangeboden, als de scholen gesloten blijven.

De stad Antwerpen zoekt mee naar oplossingen en schenkt zo’n negenhonderd laptops aan leerlingen. 200 toestellen worden ter beschikking gesteld aan Digital For Youth. De vzw verzamelt op vraag van de Vlaamse overheid laptops voor leerlingen van het secundair onderwijs die thuis geen computer hebben. De 650 overige exemplaren bezorgt de stad via de onderwijskoepels aan het Antwerpse basisonderwijs. Digipolis, de IT-partner van de stad maakte de laptops gebruiksklaar. “En die laptops mogen de leerlingen houden, ook na de coronacrisis”, zegt schepen voor Digitalisering Claude Marinower.. “We moeten ervoor zorgen dat dit geen kansencrisis wordt. We zetten maximaal in om de meest kwetsbare kinderen mee te krijgen.”

Ook Jinnih Beels (sp.a), schepen van Onderwijs is tevreden. “Momenteel zetten we alles op alles om te zorgen dat onze leerlingen online kunnen werken”, zegt ze. “En daarnaast proberen schoolteams met veel inzet alle leerlingen individueel te bereiken en te ondersteunen.”

Behalve aan leerlingen, schenkt de stad ook honderd laptops aan kwetsbare burgers zoals kansarme senioren of alleenstaanden. De verdeling van deze laptops gebeurt via de sociale organisaties. “Een laptop an sich is natuurlijk geen wondermiddel”, zegt Marinower. “Mensen kunnen ook ondersteuning krijgen via onze webpunten.”

Het gaat onder meer om weinig gebruikte en afgeschreven toestellen van de stedelijke diensten. Maar ook om laptops die door de politie in beslag zijn genomen of niet zijn opgehaald bij verloren voorwerpen of inboedelbewaringen. De stad kocht ook 57.000 euro aan tweedehandstoestellen. En investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren deed een duit in het zakje met een donatie van 25.000 euro.

Ondertussen loopt ook de oproep van Digital For Youth nog. Er zijn al 8.500 laptops ingezameld. Nog 5.000 te gaan en daarvoor zoekt de vzw zowel naar laptops als naar giften. Antwerpse bedrijven die graag ook een steentje bijdragen, kunnen dat via het initiatief van Digital For Youth of via de stad Antwerpen op e-inclusie@antwerpen.be. (jas)