Openbaar domein 20 maart 2020

’15 van de 29 openbare werven in stad Antwerpen vallen stil door coronavirus’

De helft van de werven op het openbaar domein valt stil als gevolg van het coronavirus. De oorzaken zijn onder meer het niet beschikbaar zijn van bouwmateriaal en nutsmaatschappijen die geen werkzaamheden meer uitvoeren.

In Antwerpen zijn er momenteel 29 werven op het openbaar domein, om straten en pleinen aan te leggen. Daarvan liggen er 15 stil op initiatief van de aannemer zelf. Daar zijn verschillende redenen voor. De bouwheren zijn niet alleen de stad Antwerpen, maar ook onder meer Water-Link en Agentschap Wegen en Verkeer.

Bij de meeste werven kan eigenlijk verder worden gewerkt met de regels die zijn vastgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen zijn er problemen ontstaan met de aanlevering van bouwmaterialen uit het buitenland. Aannemers kunnen ook soms niet verder omdat de nutsmaatschappijen zijn gestopt met werken. In enkele gevallen ligt de oorzaak bij het moeilijk naleven van de veiligheidsvoorschriften op de werf. De werven die stil komen te liggen of al stilliggen zijn onder meer die aan het Ringfietspad, in de Grote Pieter Potstraat, Lange Koepoortstraat en Stanleystraat.

“Mijn diensten zullen er op toezien dat de werven die op initiatief van de aannemers worden stilgelegd, op een veilige en ordentelijke manier worden afgesloten”, zegt Claude Marinower (Open Vld), schepen van Openbaar Domein. “Werven die verder gezet worden, volgen onze werftoezichters nauwgezet op. Het is onmogelijk in te schatten hoeveel werven de volgende dagen nog zullen worden stopgezet.”

Voor de volgende weken staan nog elf nieuwe werven gepland.

 

Uit: Gazet van Antwerpen