Monthly Archives: juni 2016

Antwerpen peilt haar onderwijs naar de effecten van het M-decreet

Sinds het begin van dit schooljaar is het M-decreet van kracht. De toepassing van het decreet vergt heel wat aanpassingen van ons onderwijs. De stad wil dan ook peilen bij het Antwerps onderwijsveld hoe zij dit eerste jaar het M-decreet hebben ervaren.  De stad Antwerpen wil nauwkeurig nagaan hoe het Antwerpse onderwijsveld het M-decreet tot […]

Wijkwerking op maat en Antwerp Children’s Zone slaan handen in elkaar op ‘t Kiel

De stad verandert, maar niet overal even snel. Er zijn sterke onderlinge verschillen tussen wijken op vlak van demografie, socio-economisch, onderwijs, overlast en criminaliteit en subjectief welbevinden. Een geïntegreerde aanpak op maat is nodig om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige uitdagingen in wijken. Daarom start de stad met twee pilootprojecten die elkaar […]

Stad stelt plannen spreiding studentenhuisvesting in Antwerpen voor

De stad Antwerpen hecht veel belang aan een goede spreiding, kwantiteit en kwaliteit van de studentenhuisvesting. Bovendien wil ze een goede mix van bewoners en studenten in de kernstad. Met het oog op deze wensen stelt de stad een verordening studentenhuisvesting op. Leefbare studentenstad dankzij bindende maatregel Antwerpen is een bruisende studentenstad. De stad wil […]

Voorrang voor kansarme kinderen in scholen werk niet

Afgelopen vrijdag nam stad Antwerpen de beslissing om een online aanmeldsysteem te ontwikkelen voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. Daarmee wordt ze de eerste stad in Vlaanderen die met zo’n systeem aan de slag gaat.  Antwerpen heeft te maken met uitdagingen die acuter zijn dan in de rest van Vlaanderen. Ten eerste is […]

Antwerpen start met ontwikkeling van online-aanmeldingssysteem voor eerste jaar van secundair onderwijs

Afgelopen vrijdag keurde het Antwerpse college de ontwikkeling van een online-aanmeldingssysteem voor het eerste jaar van het secundair onderwijs goed. Hiermee ondersteunt de stad de vraag van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs. Gezien de grote toename van het aantal leerlingen in het secundair en de wachtrijen van de afgelopen inschrijvingsperiode wil de stad de […]