Nieuws 23 september 2014

70% meer overnachtingen van Antwerpse schoolkinderen op meerdaagse schooluitstap in 2014-2015 dan vorig jaar

Vanaf 1 juni 2014 tot en met 30 september konden scholen in Antwerpen van alle onderwijsnetten vignetten aanvragen om met hun kinderen op meerdaagse uitstap te gaan. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat scholen hier massaal zijn op ingegaan.

Schepen Marinower: “Dit is een bijzonder groot succes. We realiseren hiermee drie doelstellingen tegelijk. Ten eerste gaan er dit schooljaar bijna 49.000 overnachtingen gebeuren van onze Antwerpse schoolkinderen op meerdaagse uitstap. Dat is een stijging met 70% tegenover vorig jaar. Ten tweede slagen we erin om naast het Stedelijk Onderwijs- dat met bijna alle scholen blijft deelnemen- eindelijk ook de kinderen van het GO! en het Vrij Onderwijs te betrekken. Die nemen samen 26.000 overnachtingen van het totaal af. Tot slot slaagt de Stad erin om een serieuze besparing te realiseren. Voor de 49.000 overnachtingen van dit jaar betalen we maar €900.000 i.p.v €2.7 miljoen voor de 28.500 overnachtingen van vorig jaar.”

Schepen Marinower is dan ook zeer tevreden over dit resultaat. Zeker nadat er vorig jaar een aantal politici ernstige vraagtekens hadden geplaatst bij de slaagkansen van dit nieuwe systeem. Sommigen vergeleken het zelfs met Bongo-bonnen.

Schepen Marinower: “Dit is een trendbreuk. Ook in de vorige legislatuur werd al afgesproken dat dit systeem van meerdaagse uitstappen bereikbaar moet zijn voor álle Antwerpse schoolkinderen. Maar het is toen bij woorden gebleven. Wij realiseren dit nu. En ondanks de huizenhoge kritiek bij de hervorming  – sommigen spraken van ‘Bongo-bonnen’ en het ‘in de steek laten van kansarme kinderen’-  bewijzen we nu dat het nieuwe systeem succesvol is. Meer Antwerpse schoolkinderen kunnen op meerdaagse uitstap. Daarenboven hebben we het sociaal fonds specifiek voor de meerdaagse uitstappen nog verhoogd met €120.000 om zeker de kansarmen niet achter te laten.”

Het principe van het vignettensysteem voor meerdaagse uitstappen werd op 13 december 2013 goedgekeurd door het schepencollege. Dit nadat op de gemeenteraad in november 2013 hiervoor jaarlijks een bedrag van €1,2 miljoen werd vastgelegd voor de legislatuur 2014-2019. Dit bedrag bestaat uit €1.080.000 voor de vignetten en €120.000 voor het sociaal fonds specifiek voor meerdaagse uitstappen.

De resultaten tonen dat dit systeem duidelijk meer leerlingen bereikt dat in het verleden. Voor schooljaar 2014-2015 zitten we nu aan 48.868 vignetten of ruim 20.000 overnachtingen meer dan in  2013, toen er 28.569 overnachtingen waren. In de praktijk betekent dit vignetten-systeem dat elk kind van de 2de en 3de graad lager onderwijs, dat les volgt in een Antwerpse school, recht heeft op een vignet ter waarde van 18 euro per nacht en dit met een maximum van 12 nachten per lagere schoolloopbaan.

Schepen Marinower is opgetogen dat niet alleen jongeren uit het stedelijk onderwijs op meerdaagse uitstappen blijven gaan maar dat het voor de scholen uit het Vrij Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs nu veel aantrekkelijker is om op meerdaagse uitstap te gaan. Zo hebben 58,82% van de scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO)!, 75,32% van de scholen van het stedelijk onderwijs (AGSO) en  52,89% van de scholen van het Vrij Onderwijs vignetten aangevraagd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat autonome kleuterscholen en scholen die geen tweede of derde graad hebben niet konden inschrijven. Het AGSO komt met die correctie bijvoorbeeld uit op 89,66%.