Verkeersveiligheid 20 juni 2018

88.000 euro extra voor verkeerseducatie

De stad Antwerpen maakt nog eens een extra budget van 88.000 euro vrij voor verkeerseducatie. Daarmee zal ze tegen het einde van deze legislatuur meer dan 1.000.000 euro in verkeerseducatie geïnvesteerd hebben. Educatie is immers een fundamentele pijler van een goed verkeersveiligheidsbeleid, vindt schepen voor Onderwijs Claude Marinower. Speciale aandacht zal gaan naar jonge kinderen, dode hoeklessen en verkeersweken.

88.000 euro extra voor verkeerseducatie
In 2015 nam onderwijs de bevoegdheid verkeerseducatie over van de lokale politie. Sindsdien is het aanbod voor scholen aanzienlijk uitgebreid: de capaciteit van het bestaande aanbod werd vergroot én er werden extra initiatieven opgezet. De stad breidde eveneens haar samenwerking uit met gespecialiseerde organisaties zoals de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Pro Velo om het aanbod te versterken. Dit jaar maakt schepen Marinower bijkomend 88.000 euro vrij voor nieuwe initiatieven. Deze legislatuur zal de stad in totaliteit meer dan 1.000.000 euro geïnvesteerd hebben in verkeerseducatie.

De ongevallencijfers van de stad Antwerpen tonen aan dat verkeersveiligheid blijvende aandacht vereist. Claude Marinower, schepen voor onderwijs:

“Educatie is een fundamentele pijler van een goed verkeersveiligheidsbeleid. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Ze zijn extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Verkeerseducatie is voor mij dan ook een prioriteit binnen mijn onderwijsbeleid.”

Verkeersweken basisonderwijs

Schepen Claude Marinower: “De noden worden permanent opgevolgd en op basis daarvan wordt het aanbod geoptimaliseerd en verruimd. In 2018 maak ik bijkomend 88.000 euro vrij om een aantal extra initiatieven op te zetten. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de jonge kinderen en naar dode hoeklessen.”

Vanaf volgend schooljaar willen we ook het basisonderwijs laten deelnemen aan kant-en-klare verkeersweken. Daarin willen we het huidige aanbod voor het basisonderwijs verwerken én aanvullen met bijkomende initiatieven. Het huidige aanbod richt zich vooral op leerlingen vanaf het derde leerjaar basisonderwijs. Binnen de verkeersweken willen we ook een aanbod voor de kleuters en de eerste graad basisonderwijs. Ook educatie omtrent de dode hoek willen we hierin een prominente plaats geven. Op die manier zal de stad nog meer scholen kunnen bereiken met de lessen dode hoek én ook reeds jongere kinderen op hun niveau bewustmaken van de gevaren van de dode hoek en hoe ze die best kunnen vermijden.

VSV verkeersweken secundair
De verkeersweken voor het secundair onderwijs, die dit schooljaar voor het eerst werden aangeboden, waren alvast een groot succes. De stad verdubbelt dan ook het aanbod volgend schooljaar. Dankzij de ondersteuning van de stad Antwerpen kunnen volgend schooljaar veertig secundaire scholen gratis deelnemen aan de Verkeersweken van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Vanaf volgend schooljaar is de VSV eveneens partner van de stad voor de praktijklessen dode hoek voor de derde graad basisonderwijs en 1ste jaar secundair onderwijs.

Werner De Dobbeleer, woordvoerder VSV: “Het is erg belangrijk om kinderen en jongeren de nodige kennis, attitudes en vaardigheden bij te brengen zodat ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Met de Verkeersweken biedt de VSV secundaire scholen een kant-en-klaar aanbod rond vaak voorkomende verkeersrisico’s, afgestemd op de leeftijd en leefwereld van jongeren. Een praktische aanpak staat daarbij voorop, net als bij de lessen rond de dode hoek. Dankzij de financiële steun van het stadsbestuur kunnen we nóg meer jongeren bereiken met onze boodschap. Samen gaan we voor veilig verkeer.”

Woon-schoolverkeer
Ook de verkeersveiligheid bij het woon-schoolverkeer krijgt extra aandacht. In een pilootproject worden gemachtigde opzichters ingezet op moeilijke kruispunten in frequent gebruikte schoolroutes.  De stad werkt hiervoor in pilootfase samen met de districten Antwerpen en Deurne.