Meld je aan 30 maart 2017

96% Antwerpse instappertjes heeft een plek in één van voorkeursscholen van ouders

De aanmeldingsperiode van Meld je aan, het centraal aanmeldingsregister voor de basisscholen in Antwerpen, was opnieuw een succes. In totaal werden er 10.804 kinderen aangemeld, tegenover 10.634 vorig jaar. Daarvan kreeg 82% een plaats in één van de voorkeurscholen van de ouders, wat beter is dan vorig jaar. Van de instappertjes kreeg zelfs 96% een plaats in één van de voorkeurscholen, 94% daarvan in een school uit hun top drie. Toch doen Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower en LOP-voorzitter Luc Tesseur een oproep naar minister Crevits om het inschrijvingsdecreet aan te passen en de complexiteit van dit systeem, voor zowel de ouders als de directies, te doen dalen.

Aanmeldingsperiode afgelopen
Het aanmeldingssysteem zorgt voor een eerlijke en transparante verdeling van de vrije plaatsen. Zonder wachtrijen heeft nu al 96% van de instappende kleuters een plaats in een voorkeurschool gekregen. Nu nog geen plaats hebben voor je kind is geen leuke boodschap, maar er is geen reden tot ongerustheid. Vorig jaar was de situatie gelijkaardig. Uiteindelijk zitten vrijwel al die kinderen op een Antwerpse school. Alle ouders van kinderen tot en met het eerste leerjaar waarvan de kinderen nog geen school hebben toegewezen gekregen, werden hierover al persoonlijk geïnformeerd. Dat gebeurde voorafgaand aan 30 maart 2017, de dag waarop alle ouders het resultaat van hun aanmeldingen krijgen. Deze kinderen staan op de wachtlijst bij alle scholen waarvoor ze een aanmelding deden. Op 18 mei 2017 om 9 uur start de vrije inschrijvingsperiode. Ouders kunnen hun kind dan rechtstreeks inschrijven in de school als er nog vrije plaatsen zijn.

Toename aanmeldingen instappers

Schepen Marinower: “We merken dit jaar niet alleen een stijging van alle instappers die een school van hun keuze kregen, maar ook van het aantal aanmeldingen van instappers op zich. Dit is te danken aan een aantal extra inspanningen die de stad en het LOP (Lokaal Overleg Platform, waarin alle onderwijsnetten vertegenwoordigd zijn) leverden naar ouders om de kleuterparticipatie te verhogen en hun kind aan te melden voor zoveel mogelijk scholen.”

Toch blijft de stad nog voor een uitdaging staan wat betreft capaciteit. Er moeten nog 727 plaatsen in het kleuteronderwijs en 3.071 plaatsen in het lager bij gecreëerd worden met het driejarenbudget dat Onderwijs Vlaanderen in 2016 gaf.

Meer keuzevrijheid voor ouders van instappers
In totaal zijn 6.292 kinderen als instapper aangemeld (kinderen die geboren zijn in 2015). 96% van deze groep kan ingeschreven worden in een voorkeurschool van de ouders. 249 instappers (4%) staan voorlopig op de wachtlijst van de aangegeven voorkeurscholen. Op dit moment zijn er voor die instappers nog 944 vrije plaatsen beschikbaar, ofwel 3,8 plaatsen per kind. Dat zijn er 15 meer dan vorig jaar. We zien dus opnieuw een lichte stijging in het aantal vrije plaatsen.

Schepen Marinower: “We begrijpen dat de ouders van wie het kind nu geen plek kreeg erg teleurgesteld zijn, maar we zetten alles in het werk om deze kinderen alsnog van een plek te voorzien. Ik roep deze ouders op om zeker contact op te nemen met de helpdesk van Meld je aan.”

Luc Tesseur, voorzitter van het LOP Antwerpen basisonderwijs, voegt daar aan toe: “Stad en LOP investeren veel in kleuters die geen school vinden en in een netwerk rond kleuterparticipatie. We zien voor de instappers een lichte stijging van het aantal vrije plaatsen. We kunnen dus stellen dat voor de kinderen die nu instappen de kans op een plaats in een school naar keuze is vergroot. We moeten wel waakzaam blijven want wijk per wijk verschilt dit soms sterk. Het totale plaatje is het resultaat van hard werken aan extra plaatsen in onze scholen door de onderwijsnetten en de stad zelf. Ik wil daarvoor de Stad en onze onderwijsnetten uitdrukkelijk danken en feliciteren.”

Grootstedelijke context

Antwerpen is een grootstedelijke samenleving van vele groepen mensen. De school is bij uitstek een plaats waar deze groepen elkaar ontmoeten. Dat gebeurt nog te weinig. Een eerlijk en transparant inschrijvingsrecht is een noodzakelijke voorwaarde, maar volstaat niet. De toeleiding moet op vrijwillige basis gestimuleerd worden, samen met een grotere deskundigheid in de scholen. Luc Tesseur: “Ook investeren in de kwaliteit en opvangen van anderstalige nieuwkomers is van groot belang voor hun verdere schoolcarrière en iedereen in onze maatschappij. We zijn daar volop mee bezig”.

Oproep aan onderwijsminister Crevits

Hoewel Meld je aan opnieuw tot goede resultaten leidde, vraagt het systeem ook inspanningen van scholen. Schepen Marinower en LOP-voorzitter Tesseur doen daarom een oproep aan onderwijsminister Crevits: “Koppel Meld je aan aan de officiële inschrijvingssoftware van de Vlaamse Overheid. Dat maakt meteen ook duidelijk welke kinderen al dan niet ingeschreven zijn. Samen met een betere personeelsomkadering zou dit de werklast voor scholen moeten verlagen. Het blijft ook moeilijk uit te leggen aan ouders waarom ze nog geen voorkeurplekje voor hun kind hebben kunnen bemachtigen, terwijl er nog plaatsen over zijn. Het opdelen van vrije plaatsen naar 2 groepen kinderen, nl. indicator en niet-indicator kinderen, werkt hier stigmatiserend en is weinig transparant.”