Meld je aan 27 februari 2018

Aanmelden garandeert echte vrijheid in onderwijs

Zoekertje: “Ik ben Lisa, een alleenstaande moeder van dochter van 12. Ik werk van dinsdag tot zaterdag in kapsalon, mijn ouders wonen hier te ver vandaan. Inschrijven start zaterdagmiddag, maar voor mijn voorkeurschool staat sinds woensdag een wachtrij! Help! Wie wil voor mij in de rij gaan staan?”

“Als voorkeurscholen kozen mijn man Dirk en ik, twee werkende ouders, voor die met de meeste vrije plaatsen (zo’n 50). Bij inschrijven blijkt nu dat onze zoon een indicatorkind is (ik heb diploma secundair), en daarvoor zijn nog slechts 6 plaatsen vrij! Conclusie: indicatorkind = kansarm qua plaats in voorkeurschool. Hoezo gelijke kansen? – Noor”

Twee voorbeelden die aantonen waar ouders vooral problemen mee hebben. Daarom hebben we in Antwerpen een aanmeldsysteem. Basis en secundair. Dat enkele directeurs van niet-deelnemende colleges dan onterecht beweren dat scholen die kiezen voor online aanmelden geen belang hechten aan een bewuste schoolkeuze van ouders, vind ik onbegrijpelijk.

Helemaal verwerpelijk vind ik het wanneer diezelfde directeurs zover gaan te beweren dat enkel ouders die voor hun school kiezen, ‘bewust’ kiezen. Vrijheid alleen als het uzelf goed uitkomt? Daar pas ik voor. Graag een beetje sereniteit toch.

Ouders hechten steeds meer belang aan de schoolkeuze voor hun kinderen. Goed zo. Een onbedoeld neveneffect zijn wachtrijen. Dat is een uitwas die onvrijheid veroorzaakt en die we moesten oplossen zonder de keuzemogelijkheden van de ouders te verminderen. Daarvoor werd via het onderwijsdecreet van 2012 aanmelden verplicht voor de capaciteitsgebieden Antwerpen en Gent voor het basisonderwijs. Daarenboven worden  de vrije plaatsen verplicht verdeeld over een contingent ‘indicator’ en  ‘niet-indicator’ kinderen. Dit zou de sociale mix bevorderen in scholen.

“In het basisonderwijs is iedereen tevreden dat we van wachtrijen zijn verlost en is 93% tevreden over het aanmelden. Maar de dubbele contingentering doet haar werk niet. Bovendien is het onuitlegbaar aan ouders. Ouders zijn zelf echt wel in staat een goede school te kiezen. Schrap die dubbele contingentering dus.”

De Vlaamse overheid moet actief segregatie tegengaan. Maar laat ons alstublieft de vrijheid om dat resultaat op onze eigen manier te bereiken.

Er wordt beweerd dat er geen alternatief is voor de dubbele contingentering om de sociale mix te bereiken? Natuurlijk is dat er: het online aanmeldsysteem is zelf het alternatief! Een online aanmeldsysteem biedt gelijke kansen voor elke ouder om zijn kind in een voorkeurschool in te schrijven. Wat kamperen absoluut NIET doet.

Antwerpen telt meer dan 102.000 leerlingen en 300 scholen. In volume zonder twijfel dé onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Unaniem zeggen LOP, onderwijsraad en stadsbestuur: schaf die dubbele contingentering af. Ga voor één inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen en maak aanmelden verplicht in de capaciteitsgebieden. Het woord is aan het Vlaams parlement!