Studenten 8 januari 2015

Antwerpen blijft sterkst groeiende studentenstad van Vlaanderen

Antwerpen blijft de sterkst groeiende studentenstad van Vlaanderen, dat blijkt uit recente cijfers van het Ministerie van Onderwijs. “De perfecte mix van kwaliteitsvolle hogescholen en universiteiten en een uitgediept studentenbeleid lokken almaar meer studenten naar Antwerpen”, aldus een opgetogen Schepen van Onderwijs.

In het eerste semester van dit academiejaar telde onze koekenstad 41.791 studenten. Dat zijn er 1.288 meer dan vorig academiejaar. Met deze stijging van 3.2% doet Antwerpen het een pak beter dan de andere Vlaamse studentensteden Leuven, Gent en Hasselt. De toenemende studentenaantallen volgen duidelijk uit de kwaliteit van de opleidingen en de stedelijke omgeving.

“Vorig jaar bleek uit de Grote Studentenenquête dat 95% van de studenten in Antwerpen tevreden tot zeer tevreden zijn over hun studentenstad, 92% van de studenten gaf eenzelfde appreciatie voor hun opleiding. Dat meer studenten de weg vinden naar Antwerpen kan dus geen toeval zijn.”, benadrukt Schepen Marinower.

Dat meer studenten de weg vinden naar Antwerpen, is geen toeval. 95% van de studenten in Antwerpen is tevreden tot zeer tevreden over hun studentenstad. Toch vraagt de Schepen ook aandacht voor de uitdagingen die schuil gaan achter deze cijfers. “Ik moedig studenten en buurtbewoners aan om het goede samenleven na te streven. Jaarlijkse hernieuw ik samen met de studenten onze wederzijdse engagementen en via GATE15 en de buurtcomités houden we structureel contact om aan vragen van verschillende buurten tegemoet te komen.”

Antwerpen evolueerde de voorbije jaren van een stad met studenten naar een rasechte studentenstad.

“Ons plafond hebben we nog niet bereikt. De bouw van nieuwe campussen zoals Park Spoor Noord (AP Hogeschool) en Campus Zuid (KDG) wapenen ons om ook in de toekomst jong talent naar Antwerpen te lokken, zich te laten ontplooien en na hun studies ook hier te houden.”

Cijfers:

Vergelijking studentensteden (optelsom vestigingsplaatsen van de instellingen)

Telling Leuven Gent Hasselt + Diepenbeek Antwerpen
30 sep ’14 (ac.13-14) 41.955 65.532 17.581 40.503
31 okt ‘13 42.191 65.763 18.264 41.181
31 okt ‘14 41.946 66.428 17.769 41.791

Procentuele stijging

Leuven Gent Hasselt Antwerpen
31 okt ’14 t.o.v. 13-14 -0.001% 1.4% 1.07% 3.2%
31 okt ’14 t.o.v. 31 okt ‘13 -0.6% 1% -2.7% 1.5%