Nieuws 3 mei 2018

Antwerpen eerste Vlaamse stad waar milieukwaliteit mee de locatie van kinderdagverblijven en scholen bepaalt

Als eerste stad in Vlaanderen zal Antwerpen luchtkwaliteit en omgevingslawaai in rekening brengen bij het vergunnen van scholen en kinderdagverblijven.

Beoordelingskader
Bij het vergunnen van kinderdagverblijven en scholen zal de stad Antwerpen gebruik maken van een beoordelingskader dat rekening houdt met de milieukwaliteit. Dit is een project dat de afgelopen twee jaar is voorbereid door de stad en nu in de eindfase zit. Nieuwe scholen en kinderdagverblijven komen in principe niet meer in zones met hoge luchtverontreiniging of veel omgevingslawaai. In zones waar de concentraties in de buurt van de norm liggen worden in de vergunning extra milderende maatregelen opgelegd. Ook voor uitbreiding van bestaande scholen en kinderdagverblijven zullen milieucriteria meespelen in de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

“Met het beoordelingskader werken we preventief om de gezondheid van onze kinderen van 0 tot 18 jaar te beschermen. Om kinderdagverblijven en scholen te ondersteunen bij de aankoop en plaatsing van luchtzuiveringsinfrastructuur komt er extra financiering. Die geldt in eerste instantie voor de bestaande instellingen die het zwaarst belast zijn op vlak van luchtkwaliteit”, verduidelijkt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

De milderende maatregelen die opgelegd kunnen worden hebben onder andere betrekking op de inplantingsplaats en oriëntatie van de gebouwen ten opzichte van drukke wegen. Intensief gebruikte lokalen komen aan de verkeersluwe zijde, minder intensief gebruikte lokalen aan de verkeerszijde. Bij het ontwerp van de gebouwen gelden aanbevelingen op vlak van ventilatie, luchtfiltering en akoestische isolatie.

Het Antwerpse beoordelingskader is een unicum in Vlaanderen en is veel accurater dan de tot nu toe vaak gehanteerde Amsterdamse richtlijn die werkt op basis van statische afstandsregels: hoe drukker de weg, hoe groter de afstand vooraleer er een school of kinderdagverblijf mag komen. “Deze werkwijze is praktisch niet uitvoerbaar binnen onze stad. Bovendien beschikken we over gedetailleerde lucht- en geluidskaarten die de milieukwaliteit weergeven”, aldus Nabilla Ait Daoud. Het Antwerpse beoordelingskader kijkt naar de lokale omgevingsfactoren om de inplanting of uitbreiding van scholen en kinderdagverblijven te beoordelen. De werkwijze wordt na 3 jaar geëvalueerd. Hiervoor wordt samengewerkt met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Subsidiëring voor kinderdagverblijven en scholen in zones met slechte luchtkwaliteit
De stad informeert en adviseert de initiatiefnemers in scholenbouw of bij de bouw van kinderdagverblijven. Méér aandacht voor de oriëntering, interne organisatie en zorgzame luchtcirculatie zal er alvast voor zorgen dat de allerkleinsten en de leerlingen minder intensief worden blootgesteld aan de vervuilde lucht.

De stad wil, naast haar steun aan nieuwe gebouwen, ook de bestaande scholen en kinderdagverblijven in de meest vervuilde delen van de stad extra ondersteunen, via een fonds luchtkwaliteit. Dat zal gefinancierd worden door een deel van de inkomsten uit de lage-emissiezone.

Schepen voor onderwijs Claude Marinower legt uit: “De stad selecteerde daarbij de vestigingen die het meest onderhevig zijn aan slechte buitenluchtkwaliteit, in functie van de algemene luchtkwaliteit en de impact van street canyons. Deze scholen en kinderdagverblijven kunnen een aanvraag indienen om een bezoek te krijgen van een onafhankelijke expert, die advies geeft over het meest effectieve luchtzuiveringssysteem in hun specifieke situatie. De stad subsidieert de plaatsing van dit luchtzuiveringssysteem voor 100%.”

Dit subsidiereglement wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarnaast wil de stad inzetten op bewustwording over milieukwaliteit bij de leerlingen, leerkrachten en ouders van deze scholen en hen laten nadenken over welke bijdrage ze hier zelf aan kunnen leveren. Onderzoeksprojecten zullen prioritair met deze scholen een samenwerking opzetten en leerlingen zullen zelf kunnen meten en experimenteren onder begeleiding van Stadslab2050. Zo zet de stad dus op verschillende sporen tegelijk in om snel te kunnen handelen en bovendien de toekomst schoner te maken.