Scholenbouw 16 juni 2017

Antwerpen heeft drie vragen voor ‘minister van Scholenbouw’ Crevits

Nooit werd er meer geïnvesteerd in scholenbouw, dat kopten vandaag alle kranten. Sinds 2015 ging er al 2 miljard euro naar scholenbouw en volgens het Masterplan Scholenbouw van minister Crevits zouden er tegen 2020 nog 22.000 plaatsen over heel Vlaanderen bij gecreëerd worden. Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower reageert tevreden op de voortgangsrapportage, maar benadrukt dat de stad Antwerpen toch met een zware capaciteitsuitdaging blijft kampen. Bijkomende inspanningen blijven nodig. En daarbij heeft hij drie concrete vragen.

164,5 miljoen euro naar Antwerpen
Het Masterplan Scholenbouw van minister van Onderwijs Hilde Crevits toont aan dat er sinds 2010 al 164,5 miljoen euro Vlaamse capaciteitsmiddelen naar Antwerpen doorstroomden. Bovendien kent Antwerpen met die middelen een realisatiegraad van 82%, wat een hele prestatie is gezien de omvang en de complexiteit van sommige dossiers.

Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower reageert tevreden: “Vooreerst uiteraard felicitaties aan ‘minister van Scholenbouw’ Crevits. Dergelijke inspanningen voor het onderwijs kan ik alleen maar toejuichen. Met de capaciteitsmiddelen die Antwerpen verkreeg werden al vele projecten gerealiseerd. Ook de stad en de schoolbesturen zelf zetten deze legislatuur al zwaar in op onderwijs. De stad bracht ruim 175 miljoen euro aan eigen middelen aan en de schoolbesturen bijna 100 miljoen euro, samen goed voor 16.000 extra plaatsen tegen eind 2018. Maar het hoofd bieden aan de capaciteitsnood in Antwerpen blijft een hele uitdaging, we mogen dus zeker niet te vroeg victorie kraaien. Concreet moeten we in Antwerpen, volgens de cijfers van minister Crevits, tot 2020 zelf nog 4653 plaatsen realiseren.”

Capaciteitsdruk blijft aanhouden
Ondanks de Vlaamse en lokale investeringen blijft er een aanhoudende capaciteitsdruk bestaan in Antwerpen.

Schepen Marinower heeft daarom drie concrete vragen voor de minister: “Eerst en vooral hopen wij nog voor het zomerreces een goedkeuring te bekomen voor de recent ingediende Antwerpse projecten in het kader van ‘projectspecifieke DBFM’. Een subsidiëring voor deze projecten zou zeker en vast een grote hulp zijn. Ten tweede zouden wij ook graag begin 2018 zicht krijgen op de nieuwe Vlaamse capaciteitsmiddelen, met als focus meer plaatsen in het secundair. En ten derde zou een nieuwe DBFM-oproep tegen zomer 2018 meer dan welkom zijn.”