Capaciteit 17 mei 2016

Antwerpen komende 3 jaar >5000 extra plaatsen in basis&secundair door toekenning Vlaamse capaciteitsmiddelen

De lokale taskforce onderwijs, het overlegplatform van de verschillende onderwijsnetten in Antwerpen, is vandaag tot een akkoord gekomen over de verdeling van de capaciteitsmiddelen die extra plaatsen moeten creëren in de Antwerpse scholen.

Men is er in geslaagd om de capaciteitsmiddelen die aan Antwerpen werden toegewezen door de Vlaamse regering voor de volgende 3 jaar evenwichtig te verdelen over de verschillende netten. In totaal gaat het hier om een te verdelen bedrag van 73,3 mio euro. In het begin van 2016 maakte minister Crevits bekend dat Antwerpen 43.3 mio euro, oftewel 36% van de beschikbare Vlaamse capaciteitsmiddelen, zou toegewezen krijgen. In maart 2016 kwam hier nog eens 30 mio euro bij specifiek voor Antwerpen.

“Deze extra middelen geven ons de ademruimte die we nodig hadden. In Antwerpen is de capaciteitsnood de komende 10 jaar zeer hoog,  maar dit bedrag laat ons toe om voor de volgende drie jaar onze grootste noden in te vullen.” aldus Schepen Marinower.

De taskforce vroeg, gezien de bijkomende middelen, aan de minister een maand uitstel om onderling tot een akkoord te komen over de verdeling van deze extra middelen. Vandaag is dat akkoord een feit. Er wordt 60.3 mio euro toegewezen aan 31 capaciteitsprojecten in het basisonderwijs. Deze investering is goed voor ongeveer 3800 extra plaatsen. De overige 13 mio euro zal worden geïnvesteerd in 11 capaciteitsprojecten in het secundair die ongeveer 1700 plaatsen zullen opleveren. De globale afspraken werden vandaag vastgelegd, verdere details worden in de komende dagen verder uitgewerkt.

“Dit akkoord bevestigt dat er in Antwerpen netoverschrijdend in consensus gewerkt kan worden. Begin juni zullen wij ons definitief voorstel indienen bij de minister. Dit betekent dat de projecten reeds over de middelen zullen kunnen beschikken vanaf dit najaar.” besluit een tevreden schepen.