Verkeersveiligheid 21 augustus 2017

Antwerpen krijgt 2 nieuwe schoolstraten

Tot nog toe waren er twee schoolstraten in de stad Antwerpen: de Monnikenhofstraat in Berendrecht en de Baron Leroystraat – Frans Messingstraat in Deurne. Op 1 september wordt de Leon Stampelaan met basisschool Drakenhof in Deurne aan dat lijstje toegevoegd. En vanaf 4 september wordt ook de Hertoginstraat, waar het Koninklijk Lyceum van Antwerpen is gevestigd, ingericht als schoolstraat. Na de herfstvakantie komen er mogelijk nog een aantal nieuwe schoolstraten.

In 2014 lanceerde Antwerpen de eerste schoolstraat in Berendrecht. Twee jaar later was Deurne aan de beurt. Beide projecten werden intussen positief geëvalueerd.  Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Door de hele straat aan het begin en het einde van de schooldag even af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, creëren we een veilige schoolomgeving voor kinderen en jongeren.”

“Schoolstraten zijn ook letterlijk een verademing”, vult onderwijsschepen Claude Marinower aan. “Geen draaiende motoren meer aan de schoolpoort, geen overvolle laad- en loszones of rijen dubbel geparkeerde voertuigen, waar kinderen in zeven haasten worden afgezet of opgehaald. De verkeersluwe ruimte is een rustpunt dat uitnodigt tot meer contact tussen ouders en leerkrachten en tussen ouders onderling.”

Deurne
De eerste nieuwe schoolstraat wordt de Leon Stampelaan in Deurne. Die gaat op 1 september van start. Daar wordt de straat autoluw gemaakt tussen 8:10 en 8:40 uur en tussen 15:20 en 15:50 uur. Woensdagmiddag is de straat voor gemotoriseerd verkeer afgesloten van 12:00 tot 12:30 uur. Districtsvoorzitter Tjerk Sekeris is optimistisch. Zeker na het geslaagde project in de Baron Leroystraat toont hij zich een groot pleitbezorger van meer schoolstraten. “Toegegeven, de invoering vraagt soms wat overredingskracht. Het is begrijpelijk dat sommigen vooraf hun twijfels hebben over de concrete schoolstraatplannen, maar in de praktijk blijkt dat na een proefperiode de meeste mensen de voordelen ervan inzien. We vragen aan buurtbewoners, ouders en leerkrachten een aanpassing en, zeker in het laatste geval, wat extra inspanningen, maar ze krijgen er wel een kindvriendelijkere omgeving voor in de plaats. En wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen”, aldus Sekeris. “Overigens mogen in de straat geparkeerde auto’s de straat altijd verlaten en kunnen hulpdiensten te allen tijde door, dat spreekt vanzelf.”

Antwerpen
Vanaf 4 september wordt ook de Hertoginstraat in de kernstad als schoolstraat ingericht. Directie en leerkrachten, ouders en leerlingen van het Koninklijk Lyceum Antwerpen hebben zich van in het begin enthousiast achter dit initiatief geschaard. En ook de buurtbewoners reageerden meteen heel positief. “Dat is niet zo verwonderlijk”, zegt Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy. “De smalle Hertoginstraat, die de Lange Leemstraat verbindt met de Mechelsesteenweg, wordt tijdens de ochtend- en de avondspits vaak gebruikt als sluipweg voor het autoverkeer dat zich zo snel mogelijk door de stad wil verplaatsen en de verkeerslichten wil ontwijken. De toenemende drukte is op termijn onhoudbaar. In het district Antwerpen hebben we met de Hertoginstraat in zekere zin ook een primeur te pakken”, meent Cordy. “Het is namelijk de eerste secundaire school in Antwerpen die de mogelijkheid uittest. Anders dan in basisscholen komen leerlingen hier overwegend met de fiets. Op korte tijd is er een grote toestroom van jonge fietsers. Die krijgen nu een uitgebreidere comfortzone.”

Het Lyceum besliste om ’s ochtends en ’s namiddags de straat telkens in twee blokken van een kwartier af te sluiten. Auto’s kunnen ’s morgens tussen 8:00 en 8:15 uur en tussen 8:50 en 9:05 uur de Hertoginstraat niet in. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag wordt de straat afgesloten van 15:10 tot 15:25 uur en van 16:00 tot 16:15 uur. Op woensdagmiddag gaat ze dicht van 11:50 tot 12:05 uur en van 12:40 tot 12:55 uur. Tussen de blokken in is de baan telkens open voor alle verkeer.

Verdere uitbreiding
Ondertussen werden er nog meer aanvragen ingediend door scholen. Voor drie scholen in Antwerpen en Deurne wordt onderzocht of er na de herfstvakantie een schoolstraat kan worden ingevoerd. Ook andere districten hebben al belangstelling getoond.