Digitalisering 9 februari 2020

Antwerpen laat niemand in de kou staan bij de digitale transformatie met Digitaal Inclusieve Wijk

De stad Antwerpen gaat een samenwerking aan met Elegast vzw en Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad om mensen op wijkgericht niveau mee te nemen in de digitale transformatie. Er wordt gestart met een tweejarig project in de wijken Antwerpen-Dam en Antwerpen-Kiel. Het opzet is om de doelgroep dichter bij deze werking te brengen.

De stad Antwerpen heeft al ruime ervaring met e-inclusiebeleid. De 12 webpunten, verspreid over de stad, spelen daarin een belangrijke rol. In de webpunten kunnen mensen op de computer komen werken, gebruik maken van gratis internet, alsook daar de nodige begeleiding bij krijgen. Tegen voordelige tarieven kunnen mensen er ook laagdrempelige cursussen volgen om basisvaardigheden over de computer op te doen.

De laatste jaren nam de stad geleidelijk aan ook andere initiatieven rond e-inclusie, zoals o.a. een project in de Huizen van het Kind. In het kader van de Wijkwerking op maat, werden enkele eerste stappen gezet richting een meer wijkgerichte aanpak.

Schepen voor Digitalisering, Claude Marinower: “De digitalisering van onze samenleving gaat snel, maar dat mag geen aanleiding zijn voor uitsluiting. We moeten oog hebben voor mensen die minder goede digitale vaardigheden hebben. Iedereen moet kunnen meegenieten van de voordelen die de digitale transformatie biedt. Inclusieve digitalisering, daar gaan we als stad voor.”

Een wijkgerichte aanpak krijgt de komende twee jaar echt vorm dankzij het project De Digitaal Inclusieve Wijk. Dit project is een samenwerking tussen de steden Antwerpen, Gent en Kortrijk, ondersteund door het ING-fonds.

Er wordt in dat project gewerkt aan enerzijds een beter bereik van bijkomende, vaak extra kwetsbare, doelgroepen en anderzijds het vernieuwen van de werking omwille van nieuwe digitale noden en opportuniteiten. Op basis van de behoeften en wensen van wijkbewoners wordt een specifiek aanbod uitgewerkt. Er zullen in de wijk zelf activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd met het oog op digitale oefenkansen en e-inclusie.

Schepen Claude Marinower: “Onze webpunten hebben een mooi aanbod, maar we merken dat we niet iedereen hiermee bereiken. Voor de meest kwetsbare doelgroepen is het vaak niet evident om de weg naar een webpunt te vinden. Met een wijkgerichte aanpak brengen we een aanbod dichter bij hen en zorgen we voor meer ondersteuning op maat.”

De stad werkt voor deze wijkgerichte aanpak samen met organisaties die reeds een breed netwerk hebben in de betrokken wijken. In Antwerpen-Dam wordt samengewerkt met Elegast vzw, in Antwerpen-Kiel wordt samengewerkt met Samenlevingsopbouw Antwerpen.

Davy Sels, projectcoördinator, Elegast vzw: “De digitale kloof is erg voelbaar in de wijk Antwerpen-Dam. Elke week helpt onze buurtwerking de buurtbewoners verder met hun digitale administratie. Daarnaast kunnen ze op vaste momenten gratis gebruikmaken van onze computers. We zijn dan ook verheugd om in onze digitale werking een versnelling hoger te kunnen schakelen door onze deelname aan het project ‘De Digitaal Inclusieve Wijk’. We kijken ernaar uit om onze buurtbewoners digitaal te versterken, niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat het zo leuk, vernieuwend, uitdagend en verrijkend kan zijn voor elke inwoner van de wijk Antwerpen-Dam.”

Mattia De Pauw, projectcoördinator Samenlevingsopbouw vzw: ”Je staat er soms niet bij stil hoeveel zaken intussen digitaal zijn: een e-mail met bijlage sturen, een afspraak maken met een dokter of een papier aanvragen bij de stad. Een grote groep mensen blijft er angst voor hebben. We ervaren dat buurtwerkingen goede plekken zijn om over je angst voor het digitale te raken. Heel laagdrempelige workshops, vormingen, hulp van vrijwilligers en het feit dat je er gewoon kan binnenlopen voor een koffie, een praatje en wat oefenen op de computer of smartphone, zijn de kern van dat succes. Door mee te werken aan het project ‘De Digitaal Inclusieve Wijk’ kunnen we vanuit Buurtwerk De Stek activiteiten opzetten samen met partners in de wijk. Hierdoor maken meer bewoners van de wijk Antwerpen-Kiel kennis met digitale toepassingen op de computer of smartphone.”

 

Uit: persbericht Stad Antwerpen