Geen categorie 20 november 2020

Antwerpen legt richtlijnen veilige werven vast

Een nieuw draaiboek moet er voor zorgen dat de werven in de stad Antwerpen vooral veiliger worden ingericht. Het gaat zowel om werven van gebouwen als bij de heraanleg van straten en pleinen. Ook Antwerpenaars zouden in de toekomst kunnen controleren of aannemers zich aan de richtlijnen houden. 

Onduidelijke signalisatie, geen ruimte voor voetgangers of fietsers en wagens die zich plots klemrijden voor een werf. Slordig ingerichte werven geven dan weer een verloederde indruk van een straat. Het komt volgens schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) en mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) veel te veel voor bij werven in de stad. 

“Slecht of gevaarlijk ingerichte werven is één van de meest gehoorde klachten bij ons”, zegt Marinower. “Dat is ook geen verrassing. Wie door de stad wandelt, ziet het regelmatig en ergert zich daar ook terecht aan. Er zijn aannemer die het nu al correct doen, maar er zijn ook nog te veel cowboys. Die laatsten zullen als eersten ondervinden dat er nieuwe richtlijnen zijn.”

Daarom werkten onder meer de stedelijke dienst Mobiliteit en Parkeren, de verkeerspolitie, maar ook De Lijn, een draaiboek uit voor aannemers. Daarin staan duidelijke richtlijnen over hoe een werf in Antwerpen moet worden ingericht naar het bereikbaar houden van een buurt of winkels rond de werf en de veiligheid voor de weggebruikers. 

“Met dit draaiboek vragen we de aannemers om binnen de lijntjes te kleuren”, zegt Kennis. “Het zijn kwaliteitsvereisten voor een werfinrichting. Ze moeten vooral de veiligheid van alle weggebruikers garanderen en zorgen voor uniformiteit. Dat begint al bij een goede en juiste signalisatie. Nu hebben we de indruk dat elke aannemer dat naar eigen inzichten maar wat doet.”

Met duidelijke fiches per werf is er geen discussie meer mogelijk. Marinower belooft dat alle diensten er op zullen toezien dat de richtlijnen worden nageleefd. Er wordt ook gekeken naar de bewoners.

“We hopen natuurlijk vooral op zelfregulering bij de aannemers, maar ook op sociale controle door bewoners”, zegt Kennis. “Zo zullen aannemers bij werven binnenkort ook hun parkeerverbodsborden digitaal aanvragen bij de stad. Dat is nu al voor particulieren of bijvoorbeeld verhuisfirma’s. Deze borden zijn uitgerust met een QR-code en iedereen aan controleren of die geldig zijn en op de juiste plek staan. Mensen zouden op termijn, over een jaar of 1,5 jaar, kunnen controleren of een bouwwerf wel is ingericht zoals het hoort. Dat kan digitaal gebeuren. Ze zien dan of een werf is ingericht, zoals de stad Antwerpen het heeft voorgeschreven. Ik vermoed dat dit aannemers nog sneller zal aanzetten om volgens het boekje te werken.”  

Uit: Gazet van Antwerpen door Sacha Van Wiele