Nieuws 23 juni 2016

Antwerpen peilt haar onderwijs naar de effecten van het M-decreet

Sinds het begin van dit schooljaar is het M-decreet van kracht. De toepassing van het decreet vergt heel wat aanpassingen van ons onderwijs. De stad wil dan ook peilen bij het Antwerps onderwijsveld hoe zij dit eerste jaar het M-decreet hebben ervaren. 

De stad Antwerpen wil nauwkeurig nagaan hoe het Antwerpse onderwijsveld het M-decreet tot nu toe ervaart, wat het voor onderwijsprofessionals betekent en welke implicaties het met zich meebrengt. De stad Antwerpen onderschrijft het belang van een meer inclusieve samenleving en de rol die onderwijs daarin speelt. Het betreft dan ook een evaluatie met het oog op mogelijke bijsturing en ondersteuning. Met de peiling wordt eveneens nagegaan of leerkrachten  en begeleiders op de hoogte zijn van ondersteunende maatregelen die door Vlaanderen beloofd zijn en hoe ze er op dit moment al dan niet gebruik van maken.

Noden en ondersteuningsbehoeften van Antwerpen

“De invoering van het M-decreet verliep niet zonder slag of stoot. Scholen moesten zich reorganiseren, bijkomende maatregelen treffen, extra materiaal aanschaffen en personeel omscholen”, aldus schepen Marinower. “We willen nu graag peilen naar de noden en ondersteuningsbehoeften van het Antwerps onderwijs zodat we hier beter op kunnen inspelen.. Deze bevindingen bezorgen we nadien aan Minister voor Onderwijs Crevits”.

De peiling loopt online van 1 mei 2016 tot en met 31 mei 2016. Deelnemen kan via www.onderwijsantwerpen.be/m-decreet. Schepen Marinower: “De peiling is bedoeld om de leerkrachten en scholen in Antwerpen te versterken in hun opdracht om een kwalitatief sterk inclusief onderwijs te realiseren.”

M-decreet
Op 1 september 2015 trad het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) in voege. Het decreet is een stap in het realiseren van een inclusiever onderwijs.