Meld je aan 24 maart 2017

Antwerpen schaft als eerste in Vlaanderen wachtrijen voor secundair af

Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower heeft kennis genomen van de beslissing van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair om volgend schooljaar (2018-2019) te starten met een aanmeldingssysteem in het secundair onderwijs. Die viel vandaag tijdens de algemene vergadering van het LOP en impliceert dat scholen het komende schooljaar zelf verantwoordelijk zullen zijn voor eventuele wachtrijen. Bij gebruik van het aanmeldingssysteem zijn deze immers overbodig.

LOP zegt ja
Tijdens de algemene vergadering van het LOP viel vandaag een positieve beslissing ten aanzien van een online aanmeldingssysteem voor de inschrijvingen in Antwerpse scholen. Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) reageert tevreden:

“Wij ijveren al sinds vorig jaar voor de invoer van een aanmeldingssysteem, omdat dit niet alleen eerlijk en transparant is, maar ook rekening houdt met de voorkeur van de ouders. Bovendien maakt het de middeleeuwse kampeertoestanden, zoals we die deze maand weer zagen in tal van Antwerpse scholen, compleet overbodig. Een voordeel waarvan de impact niet te onderschatten is. Ik wil er wel op wijzen dat instappen in dit systeem niet verplicht is. Elke school kiest zelf of ze meedoet en dus ook of ze wachtrijen wil of niet. De verantwoordelijkheid ligt nu volledig bij hen. “

Voorkeurscholen
Het online aanmeldingssysteem is geen willekeurige loterij, maar houdt rekening met de voorkeur van ouders: elke ouder kan verschillende voorkeurscholen opgeven. Dit zorgt ervoor dat ieder kind een eerlijke kans krijgt op een plaats in een voorkeurschool. Daar tegenover staat dat ouders die vandaag aanschuiven in de wachtrij en uiteindelijk toch naast een plaats grijpen, vaak minder kans hebben om hun kind alsnog in een tweede voorkeurschool in te schrijven. Men kan immers niet fysiek aan drie verschillende scholen tegelijkertijd aanschuiven. Met een online aanmeldingssysteem kan dat wel. Sterker nog, ouders kunnen nog meer voorkeursscholen opgeven. En dit zonder nachtelijke kampeeravonturen te moeten trotseren.

Geboortegolf 2005 schuift door naar secundair
Het was voor schepen Marinower van groot belang dat het online aanmeldingssysteem nog dit jaar ingevoerd werd, omdat de geboortegolf van 2005 doorschuift van de overvolle basisscholen naar het secundair onderwijs. Een feit dat door iedereen op het terrein gekend is en dat, zonder aanmeldingssysteem, voor nog meer en nog langere wachtrijen zou zorgen volgend schooljaar.

Marinower: “Wij voelden een enorme maatschappelijke druk en vreesden dat we op termijn in een situatie zouden terechtkomen waarbij ouders hun rechten juridisch zouden gaan afdwingen. Gelukkig is het zo ver niet moeten komen. Eenzelfde aanmeldingssysteem werd bovendien jaren geleden al succesvol ingevoerd in het basisonderwijs. Cijfers tonen dat momenteel 83% van de kinderen in het basisonderwijs een plek krijgt in een school uit zijn top 3. Een groot succes dus. Wij zijn er zeker van dat dit voor de inschrijvingen in het secundair onderwijs ook een hele verbetering zal betekenen.”

Verplichten op Vlaams niveau?
Toch is er volgens de schepen in Antwerpen nood aan actie op Vlaams niveau. Er ligt nog één serieuze adder onder het gras. Het is nu immers afwachten hoeveel scholen zullen deelnemen aan het aanmeldingssysteem. In tegenstelling tot het basisonderwijs is het niet verplicht. In het LOP werd beslist dat scholen zelf kiezen of zij al dan niet in het systeem instappen. Ze hebben hiervoor nog even de tijd. Hoe meer scholen deelnemen hoe efficiënter het systeem zal zijn. Maar het spreekt voor zich dat enkel een centraal aanmeldingssysteem zoals in het basisonderwijs (waar alle scholen meedoen) de beste garantie op een eerlijke verdeling van de plaatsen kan geven. Daarom doet schepen Marinower een oproep aan onderwijsminister Crevits:

“Ook al werd het online aanmeldingssysteem nu goedgekeurd in Antwerpen, toch zijn scholen niet verplicht het te gebruiken. Dit zal op zijn beurt ook voor de nodige verwarring zorgen bij de ouders. Er zullen dus mogelijk nog wachtrijen zijn, maar daar kiezen de scholen dan zelf voor. Daarom herhaal ik mijn vraag aan minister Crevits om een centraal aanmeldingssysteem decretaal verplicht te maken voor Antwerpen. In tussentijd vraag ik aan de schooldirecties om aan het belang van het kind en zijn ouders te denken, door massaal in te stappen in het online aanmeldingssysteem.”

Systeem was gebruiksklaar voor inschrijvingen maart 2017
In maart 2016 kwam er vanuit het LOP de vraag aan het stadsbestuur om te helpen bij de ontwikkeling van een online aanmeldingssysteem in het secundair onderwijs voor de inschrijvingen van het komende schooljaar 2017-2018. Hoewel de vraag van het LOP rijkelijk laat kwam, gaf de stad onmiddellijk opdracht aan haar diensten om alles in het werk te stellen om dit systeem nog tijdig in orde te krijgen. In de laatste rechte lijn besliste het LOP echter alsnog om de stekker eruit te trekken. Een aanmeldingssysteem kwam er dus niet. En dat resulteerde helaas deze maand opnieuw in wachtrijen en veel verwarring aan tal van Antwerpse scholen.