Meld je aan 7 juni 2016

Antwerpen start met ontwikkeling van online-aanmeldingssysteem voor eerste jaar van secundair onderwijs

Afgelopen vrijdag keurde het Antwerpse college de ontwikkeling van een online-aanmeldingssysteem voor het eerste jaar van het secundair onderwijs goed. Hiermee ondersteunt de stad de vraag van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs. Gezien de grote toename van het aantal leerlingen in het secundair en de wachtrijen van de afgelopen inschrijvingsperiode wil de stad de vraag van het LOP ten volle ondersteunen.

Op vraag van het LOP, de vertegenwoordigers van Antwerpse schooldirecties en ouders, zal de stad Antwerpen een online-aanmeldingssysteem ontwikkelen voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. De voorbije jaren ontwikkelde de stad al het online ‘Meldjeaan’-systeem voor het basisonderwijs, op vraag van het LOP basisonderwijs. De stad zorgt ook voor de operationalisering van dit systeem en de communicatie naar de ouders via tal van aanmeldingspunten en een helpdesk.

Het LOP secundair onderwijs vroeg recent of de stad het online ‘Meldjeaan’-systeem ook wil ontwikkelen voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. Vrijdag 3 juni besliste het college om in te gaan op die vraag en gaf opdracht aan de stedelijke diensten een ‘Meldjeaan’-systeem voor secundair onderwijs te ontwikkelen. Met het systeem willen de stad en het LOP lange wachtrijen en schoolkamperen zoals bij de laatste inschrijvingen in het secundair onderwijs (die startten op 5 maart 2016) vermijden.

Secundaire scholen zullen vrij gebruik kunnen maken van dit nieuwe online-aanmeldingssysteem. Ze kiezen dus zelf of ze het al dan niet willen gebruiken.

Het college heeft wel in een brief aan minister Crevits uitdrukkelijk aangegeven dat de stad het systeem van dubbele contingentering niet wenst toe te passen voor dit centrale aanmeldingsregister. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dubbele contingentering geen positieve bijdrage levert in de strijd tegen segregatie in scholen. Maar het systeem heeft wel ongewenste neveneffecten en leidt tot veel onbegrip bij ouders. Het college vraagt dan ook aan het Vlaamse bestuursniveau dat de dubbele contingentering in het nieuwe Inschrijvingsdecreet, waaraan op dit moment volop wordt gewerkt, niet meer verplicht wordt.

Wanneer het nieuwe aanmeldingssysteem operationeel wordt, beslist het LOP. Het LOP legt immers ook de inschrijvingsperiodes per schooljaar vast, die voor alle Antwerpse scholen gelijk zijn.

Schepen voor onderwijs Claude Marinower: “Sinds 2010 kent deze stad een sterke groei aan leerlingen in het basisonderwijs. Deze groei schuift gestaag door naar het secundair onderwijs en bereikt een eerste piek bij aanvang van het schooljaar 2017-2018. De problemen van wachtrijen aan de schoolpoorten zullen alleen maar toenemen als er niet snel ingegrepen wordt. Een aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs kan hierop een antwoord bieden. Op deze manier wordt het LOP in staat gesteld nog voor het schooljaar 2017-2018 een aanmeldingsprocedure te organiseren.”

ATV 07/06/2016 – Antwerpen gaat, na een online inschrijvingssysteem voor het lager onderwijs, nu ook eenzelfde systeem invoeren bij het secundair onderwijs. Onderwijsschepen Claude Marinower kwam het systeem toelichten in het middagnieuws.