A'REA 2020 2 oktober 2018

Antwerpen werkt aan digitaal Talentenprofiel om ontwikkeling van kinderen te maximaliseren

Zowel binnen als buiten de school ontwikkelen kinderen verschillende talenten. Daar zijn heel wat mensen bij betrokken uit verschillende sectoren, die vandaag geen overzicht hebben over alle talenten en passies van een kind. Daardoor gaat momenteel heel wat talent verloren. Daar brengt de stad Antwerpen verandering in aan de hand van een digitaal Talentenprofiel, ontwikkeld door start-up Juru. Dit Talentenprofiel is een kompas om talenten zichtbaar te maken en te ontwikkelen over sectoren heen, zodat iedere begeleider en leerkracht daarop kan inspelen en de ontwikkeling van de kinderen kan maximaliseren.

Overzicht nodig, voor iedereen toegankelijk
Zowel binnen als buiten de school ontwikkelen kinderen verschillende talenten. Daarbij zijn heel wat mensen uit verschillende sectoren betrokken, zoals leerkrachten, begeleiders in het jeugdwerk, sportcoaches, vrijwillige tutoren en zoveel meer. Al die mensen werken aan de ontwikkeling van het kind, maar meestal gebeurt dit binnen de grenzen van de eigen organisatie. Er is zelden sprake van een gezamenlijk project, binnen en buiten de schoolmuren, om een kind zich zo maximaal mogelijk te laten ontplooien. Scholen hebben geen zicht op alle talenten van de leerlingen, waardoor heel wat talent onaangesproken blijft. Er is momenteel ook geen enkel systeem dat die talenten van kinderen zichtbaar maakt voor professionals en vrijwilligers over de school- en verenigingsgrenzen heen. Terwijl dit toch relevante informatie is om de ontwikkeling van de kinderen nog meer te stimuleren door verder te bouwen op die sterktes.

Schepen Claude Marinower: “Talenten worden momenteel ook te weinig actief gedetecteerd. Alle kinderen hebben talenten, ook kinderen met leerachterstand of een minder succesvol schooltraject. Die talenten zijn te weinig zichtbaar en worden niet voldoende gevaloriseerd. Dat kan een frustratie zijn voor de jongeren zelf, en dat is zeker een gemis voor de arbeidsmarkt.”

Digitaal Talentenprofiel voor maximale ontwikkeling
Schepen Marinower kondigde vandaag aan dat de stad Antwerpen daar verandering in brengt.

“De stad werkt aan een digitaal Talentenprofiel voor kinderen en jongeren, bruikbaar door zowel de leerlingen als de scholen van alle netten én organisaties uit de vrije tijd van kinderen. Dit Talentenprofiel moet mee waarmaken dat we vanuit de verschillende sectoren samen werken aan de talentontwikkeling van onze kinderen en dat we voortbouwen op elkaars werk en extra kansen creëren om talenten te laten groeien.”

De tool wordt volop ontwikkeld door Juru, een start-up die het mogelijk maakt om via een digitaal platform de burger inzage te geven in zijn/haar attesten en ze via dit platform te delen met anderen.  De onderliggende technologie is Blockchain. Jo Vercammen van Juru licht toe: “Het Talentenprofiel past volledig binnen de visie van Juru: het stelt jongeren op een zeer vooruitstrevende manier in staat om hun talenten, doelen en ervaringen vast te leggen en ze te delen met anderen en dit met respect voor de privacy van de betrokken jongere.” 

Juru gaf vandaag een preview van de tool. Het Talentenprofiel is een gebruiksvriendelijk digitaal instrument en geeft een overzicht van de talenten, passies, doelen en ervaringen van jongeren. Het is geen vervanging van een rapport of diploma, maar een zinvolle aanvulling. Zowel leerlingen als hun leerkrachten en begeleiders kunnen talenten toevoegen aan het profiel van de leerling. Aan de talenten kunnen ook bewijzen gekoppeld worden. Leerlingen kiezen wat ze zichtbaar maken voor anderen. Talenten die de jongere zelf toevoegt kunnen gevalideerd worden door een leerkracht of begeleider.

Schepen Marinower legt uit: “We hechten veel belang aan de validatie van de talenten. Zo kunnen bijvoorbeeld ook toekomstige werkgevers zien welke talenten effectief bevestigd zijn door volwassen begeleiders. Dat verhoogt het waardeoordeel over die talenten.”.  Jo Vercammen vult aan: “Via het systeem kan men vertrouwen op accurate informatie van de jongere en dat zal zijn/haar kansen voor een mooie toekomst alleen maar groter maken.”

Primeur voor A’REA 2020 op het Kiel

Het Talentenprofiel wordt dit schooljaar reeds geïmplementeerd in enkele scholen en organisaties in de wijk Kiel, in het kader van A’REA 2020.

Schepen Marinower licht toe: “De globale ambitie van A’REA 2020 is dat kinderen op basis van hun talenten en passies kunnen doorstromen naar een professionele carrière. Dit Talentenprofiel moet dat mee waarmaken door de oriëntering van kinderen naar studierichtingen en jobs mee te ondersteunen. De studie die we lieten uitvoeren voorafgaand aan de uitvoering van A’REA 2020, adviseerde om een digitaal Talentenprofiel te ontwikkelen en implementeren.”

Indien dit een succes is, zal de stad Antwerpen het talentenprofiel stadsbreed uitrollen, zodat alle Antwerpse leerlingen er baat bij hebben. De ambitie voor een digitaal talentenprofiel werd immers ook al geformuleerd als één van de aanbevelingen van het participatief traject in het kader van Antwerpen Onderwijshoofdstad. Volgens die aanbeveling moet elke Antwerpse jongere een talentportfolio hebben tegen 2028. Het draagvlak voor dit talentenprofiel is alvast aanwezig.

Over Juru:

Onze samenleving en economie is gebaseerd op vertrouwen. Een belangrijk onderdeel van vertrouwen komt vanuit de identificatie van de personen waarmee we dagelijks samenwerken. In de meeste gevallen beschikken de overheid, scholen en andere betrokken organisaties over attesten die onze identiteit bewijzen: diploma’s, competenties, ervaring et cetera … Tot op heden moet de burger als ‘koerier’ deze documenten ophalen en ze voorleggen aan de betrokken instanties om zijn identiteit en vaardigheden te bewijzen. Juru maakt dit mogelijk via een digitaal platform, waar de burger inzage heeft in zijn attesten en zelf in staat is om ze via dit platform te delen met andere partijen. De onderliggende technologie is Blockchain. Deze technologie stelt ons in staat om digitale documenten te bewijzen, zowel op gebied van authenticiteit als erkenning door de instantie die ze toegekend heeft.