Meld je aan 3 mei 2018

Antwerps en Gents schepen voor Onderwijs bespreken toekomst Meld je aan Secundair

Gisteren zaten Antwerps en Gents schepen voor Onderwijs, Claude Marinower en Elke Decruynaere, samen om de stand van zaken en de toekomst van ‘Meld je aan Secundair’ te bespreken. Daarbij werden ook afspraken gemaakt over de evaluatie. Het is de bedoeling dat deze evaluatie op korte termijn als een rapport bij minister Crevits belandt. Beide schepenen blijven het belang van één inschrijfdatum voor heel Vlaanderen onderstrepen en roepen de minister nogmaals op het aanmelden te verplichten in capaciteitszones en de dubbele contingentering optioneel te maken.

Gisteren zaten de schepenen voor Onderwijs van Antwerpen en Gent, Claude Marinower en Elke Decruynaere, samen om afspraken te maken over de evaluatie van het Meld je aan systeem  (MJA) secundair. MJA is een online aanmeldingssysteem dat in maart 2018 voor de eerste keer voor het eerste jaar van het secundair onderwijs werd gebruikt. Zoals bekend is de MJA applicatie ontwikkeld door Antwerpen en eigendom van beide steden. Gisteren bespraken de schepenen de stand van zaken in hun steden.

Niettegenstaande de goede resultaten heeft de eerste editie al heel wat reacties uitgelokt. Vooral een aantal ouders die in de eerste ronde nog geen ticket kregen uitten hun ongenoegen. Beide steden beloofden aan alle betrokken partijen om het systeem in alle openheid en transparantie te evalueren: dit zal gebeuren in samenwerking met een aantal academici en specialisten in algoritmes.

Tijdens het overleg van gisteren bespraken schepen Marinower en schepen Decruynaere de stand van zaken en de toekomst van MJA secundair en werden er onder meer  afspraken gemaakt over de gezamenlijke evaluatie.

Schepen Marinower licht toe: “Het is onze bedoeling om met het resultaat van deze evaluatie, een goed voorbereid rapport, naar minister Crevits te trekken in juni. Hiermee willen Antwerpen en Gent tonen dat aanmelden aan ouders de eerlijkste kans op een voorkeurschool geeft. We hebben een voortrekkersrol gespeeld en zullen die blijven spelen.”

Vooruitlopend op een beslissing van de Vlaamse regering werken de steden nu al aan de mogelijkheid om het aanmeldsysteem ook zonder dubbele contingentering te laten lopen. Indien de Vlaamse Regering zou beslissen om de dubbele contingentering optioneel te maken, dan kan dat meteen worden toegepast. “Wij blijven onze vraag aan minister Crevits herhalen: zorg voor één gemeenschappelijke inschrijfdatum over heel Vlaanderen, verplicht het aanmelden in alle capaciteitszones, en laat lokale besturen beslissen om al dan niet te werken met dubbele contingentering. Maar laat het nu vooral vooruitgaan zodat we aan de zorgen van ouders en scholen tegemoet kunnen komen.”, pleit schepen Decruynaere.


Stand van zaken:

 • Antwerpen:
  • Tussentijdse resultaten aanmelden excl. voorrangsperiode:
   • 81,5% heeft ticket voor school uit top 3
   • 12% of 618 kinderen zonder ticket, 64% gaf slechts 1 school op en 23% slechts 2 scholen
  • 29 mei bekendmaking vrije plaatsen in alle scholen
  • Infosessie eind mei voor ouders
  • 4 juni start vrije inschrijvingsperiode

 

 • Gent:
  • Finale resultaten Meld je aan
   • 95% een ticket van 1ste keuze
   • 99% een ticket van 1ste of 2de keuze
   • geen kind zonder een plaats
  • Inschrijvingen met ticket beëindigd