Openbaar domein 4 juni 2020

Antwerpse binnenstad focust zich op voetgangers

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken de komende jaren werk van een voetgangersvriendelijke 16de-eeuwse binnenstad. Daarbij zal er zonder onderbreking van het station Antwerpen-Centraal naar het Steen gewandeld kunnen worden, langs de zogenaamde Via Sinjoor. Einddoel is dat tot 83% van alle straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat (woon)erf, voetgangerszone of autoluwe zone worden.

Claude Marinower, schepen voor Openbaar Domein: “De stad werkt voluit de plannen voor de Via Sinjoor verder uit. Ik kijk alvast uit naar 2023 wanneer de plannen van start kunnen gaan. Blij dat de stad op verschillende vlakken werk maakt van een autoluwe binnenstad. Hierdoor zorgen we er samen voor dat de Antwerpse binnenstad een paradijs wordt voor de zwakke weggebruiker.”

De 16de-eeuwse binnenstad van Antwerpen telt meer dan 73 kilometer aan straten. Daarvan is momenteel 13% (woon)erf en 28% autovrije of autoluwe zone. Tegen 2024 zal dat door geplande heraanleg van straten uitbreiden tot 16% (woon)erf en 29% autovrije of autoluwe zone. Vervolgens streeft de stad na 2024 naar 83% voetgangersvriendelijk gebied.

Voetgangersvriendelijke gebieden: (woon)erf, autoluw of autovrij

In een (woon)erf mogen voetgangers wandelen en spelen op heel de straat en auto’s zijn te gast tegen maximum 20 kilometer per uur. Het wegdek is gelijkgronds aangelegd, zonder opdeling in voetpad en rijweg. Parkeren is verboden, behalve in afgebakende vakken voorzien van een ‘P’. In een woonerf staan voornamelijk huizen, in een erf ook andere panden zoals winkels en horeca. Het verschil met een autovrije of autoluwe zone is dat daar slechts zeer beperkt gemotoriseerd verkeer mag rijden. Meestal gaat het dan enkel om plaatselijk verkeer en/of laad- en losverkeer en binnen bepaalde tijden. Er zijn ook geen parkeerplaatsen op straat te vinden.

 Leefbare en veiligere straten door (woon)erven

De stad wil door het inzetten van voetgangersvriendelijke gebieden automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Zij kunnen dan aan de hand van een aangepaste infrastructuur intuïtief aanvoelen waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden ook bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Geselecteerde straten en pleinen

Momenteel zijn een aantal (woon)erven recent uitgevoerd, in uitvoering of gaan zeer binnenkort in uitvoering, met name de Lange Koepoortstraat, Grote en Kleine Pieter Potstraat, Haverstraat, Haarstraat, Generaal Belliardstraat, Terninckgang en Koningstraat. Voor een aantal straten is het definitieve ontwerp in opmaak, met name voor de Lange Sint-Annastraat en Tabakvest. In het ontwerp van de Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp en Lange Nieuwstraat zal de zone vanaf de Sint-Katelijnevest (Wolstraat, Korte Nieuwstraat, Korte Koepoortstraat) aansluiten op het voetgangersgebied en ingericht worden als erf. In 2023 start de heraanleg van de Via Sinjoor. Daarbij zal er zonder onderbreking van het station Antwerpen-Centraal naar het Steen gewandeld kunnen worden.

Volgende straten worden nu zo snel mogelijk onderzocht om versneld in te richten als tijdelijke (woon)erven naar aanleiding van de coronacrisis:

 • Sint-Andriesplaats;
 • Korte Vlierstraat;
 • Lange Vlierstraat;
 • Pachtstraat;
 • Prinsstraat;
 • Kommekesstraat;
 • Raapstraat;
 • Lange Brilstraat;
 • Lange Doornikstraat;
 • Grote Koraalberg;
 • Kipdorpvest tussen de Meir en Kipdorpbrug;
 • Schuttershofstraat.

Diezelfde straten én de Stadswaag worden daarna volledig ingericht als (woon)erf:

 • Korte Vlierstraat (2025);
 • Lange Vlierstraat (2025);
 • Pachtstraat (2025);
 • Prinsstraat (2023);
 • Kommekesstraat (2025);
 • Raapstraat (2021);
 • Lange Brilstraat (2021);
 • Stadswaag (2021);
 • Lange Doornikstraat (2025);
 • Grote Koraalberg (2025);
 • Kipdorpvest tussen de Meir en Kipdorpbrug (2022);
 • Schuttershofstraat (2023).

Volgende straten voldoen momenteel nog niet aan alle voorwaarden zoals de goede doorgang van de hulpdiensten en verkeersintensiteit. Voor deze straten wordt dus verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ze voetgangersvriendelijk in te richten:

 • Klapdorp;
 • Varkensmarkt;
 • Hoornstraat;
 • Lange Noordstraat;
 • Paardenmarkt.

Bewonersparkeren

In het volledige (woon)erfgebied afgebakend door de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien, de Kasteelpleinstraat, de Kronenburgstraat en de Scheldestraat zal in de loop van de volgende jaren bewonersparkeren worden ingevoerd. Parkeerplaatsen zijn dan enkel beschikbaar voor bewoners, bezoekers van bewoners en vergunninghouders zoals mantelzorgers, zorgverstrekkers en klusjesmannen.