Innovatie 16 april 2020

Antwerpse start-ups en bedrijven bestrijden mee coronacrisis met innovatieve digitale oplossingen

In het kader van de coronacrisis en de stedelijke uitdagingen die daarmee gepaard gaan, deed de stad Antwerpen eind maart een oproep via IT-partner Digipolis. Daarbij werd vooral gemikt op start-ups die innovatieve digitale oplossingen konden ontwikkelen. Uit een shortlist op basis van 130 inzendingen koos een jury 8 bedrijven die nu een financiële bijdrage krijgen voor hun initiatief, voor in totaal 250.000 euro. Daar bovenop krijgen 18 deelnemers die de jury verrasten met hun voorstel, inhoudelijke ondersteuning om dat verder uit te werken.

De stedelijke oproep naar innovatieve digitale oplossingen voor acute problemen door de huidige crisis was een succes. Na iets meer dan een week hadden 130 bedrijven en organisaties een voorstel ingediend. Schepen voor economie, innovatie en digitalisering Claude Marinower: “Het hoge aantal inzendingen bewijst dat onze start-upsector niet alleen zelf getroffen is, maar zich ook aangesproken voelt om te bieden voor deze crisis.” 

Snelle oplossingen met impact op korte termijn

Uit de inzendingen werd een shortlist van 20 inzendingen gemaakt. Daaruit koos een jury – die voor de gezondheidsdossiers werd bijgestaan door BlueHealth Innovation Center – 8 bedrijven die een financiële bijdrage krijgen voor hun project: Artists Unlimited vzw, Bingli, Greygin, Health Endeavour en NSX, Helpper, Robovision, Spikes en UZA-FibriCheck. Zij zullen innovatieve digitale oplossingen uitwerken die op korte termijn impact hebben in onder meer de gezondheidszorg, de zorg- en de muzieksector.

De stad heeft voor deze opdracht in totaal 250.000 euro vrijgemaakt. Afhankelijk van hun voorstel krijgen de bedrijven voor hun projecten elk een bedrag tussen de 20.000 en de 55.000 euro toegekend. De belangrijkste selectiecriteria waren de snelle uitvoerbaarheid, de relevante impact en de meerwaarde voor bewoners, bedrijven of studenten in Antwerpen. De stad legde hierbij geen thema’s of beperkingen op.

Focus op gezondheids- en zorgsector

Maar liefst 7 van de 8 geselecteerde bedrijven dienden een oplossing in voor de gezondheids- of zorgsector:

een meertalige, wetenschappelijk ondersteunde online-triagemodule met chatbot voor potentiële COVID-19-patiënten (Bingli);

een online-opleidingsgame om mensen uit de zorgsector wegwijs te maken in veiligheids- en gezondheidsvoorschriften (Greygin);

een platform waarop artsen patiënten die daaraan behoefte hebben, psychosociale hulp kunnen voorschrijven (Health Endeavour en NSX);

een telefoonlijn voor zorgpersoneel om dat te ontlasten van eenvoudige taken zoals winkelen of de hond uitlaten (Helpper, reeds in gebruik);

een toepassing die met behulp van artificiële intelligentie longscans analyseert om snel een betrouwbare aanwijzing van besmetting te geven (Robovision);

een digitale tool die nauwkeurige informatie over de besmettingssituatie van bewoners en personeel in een zorginstelling levert en die vrijwilligers op een veilige manier kan laten meehelpen (Spikes);

een digitaal zorgtraject voor patiënten met hartritmestoornissen, die momenteel niet-dringende ziekenhuisbezoeken uitstellen omwille van het coronavirus (UZA-FibriCheck).

Artists Unlimited vzw gaat een online-streamingplatform voor artiesten en hun fans ontwikkelen in samenwerking met onder meer Antwerpse concertzalen.

Meer info over deze voorstellen is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Digitale innovatie op zijn best (ook na de coronacrisis)

De jury – die bestaat uit experten van de stad Antwerpen, Digipolis en BlueHealth Innovation Center – was aangenaam verrast door de hoeveelheid inzendingen en de diversiteit ervan. Zo werden ook oplossingen voor uitdagingen in onder meer het onderwijs, de horeca en in verband met social distancing ingestuurd. Vanuit de bedrijfswereld is er duidelijk een grote betrokkenheid bij de problemen die het coronavirus veroorzaakt. Niet alleen start-ups maar ook andere bedrijven en organisaties dienden een voorstel in. Heel wat bedrijven hadden al eerder initiatief genomen en reageerden op de oproep in de hoop extra financiële steun te krijgen.

“De jury zag bovendien voorbeelden van wat ze als ‘digitale innovatie op zijn best’ bestempelde”, vult schepen Claude Marinower aan. “Veelal multidisciplinaire teams die de kansen die digitalisering biedt, mooi grijpen in deze uitzonderlijke situatie. We leggen de ambities hoog en kijken verder dan deze crisis. Antwerpen neemt het voortouw om voor creatieve oplossingen te kiezen die ook na de coronacrisis verder van nut kunnen zijn. De Antwerpse metropool moet een trekkersrol blijven spelen op vlak van digitale innovatie.”

Inhoudelijke ondersteuning voor beloftevolle projecten

Naast de 8 projecten die financiële ondersteuning krijgen, selecteerde de jury uit alle inzendingen nog een reeks waardevolle projecten. Tijdens een gesprek met enkele experten krijgen de 18 bedrijven in kwestie inhoudelijke ondersteuning op maat. Zo kunnen ze advies krijgen om hun voorstel verder uit te werken of worden ze in contact gebracht met een of meer interessante partners om hun oplossing te realiseren.

De lancering van de oproep aan start-ups en bedrijven om digitale innovatieve oplossingen in het kader van de coronacrisis voor te stellen en het vrijmaken van 250.000 euro hiervoor, werd – samen met andere steunmaatregelen voor zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen – op vrijdag 20 maart goedgekeurd door het college. De beslissing van de jury wordt morgen nog ter kennisgeving aan het college voorgelegd.

Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen, ondernemers en verenigingen ook extra op andere manieren tijdens de coronacrisis. Op www.ondernemeninantwerpen.be/corona staat up-to-date informatie over de richtlijnen, de stedelijke en andere steunmaatregelen, initiatieven van en voor ondernemers en preventietips, alsook verschillende oproepen aan bedrijven om hulp te bieden.

Info: Persbericht Stad Antwerpen