Nieuws 20 april 2016

Antwerpse Topsportschool verwelkomt topsporters basketbal

De Antwerpse topsportschool lokt heel wat nieuwe sportfederaties naar de Scheldestad. Zo kan het Stedelijk Lyceum Topsport de Vlaamse Basketballiga vanaf vandaag ook officieel tot haar partners rekenen. Er werd een samenwerkingsconvenant opgesteld tussen de Vlaamse Basketballiga en het Stedelijk Onderwijs en vandaag werd deze convenant officieel ondertekend door de vertegenwoordigers van de verschillende partners. Volgende schooljaar zullen er een 50-tal basketters les volgen aan de topsportschool.

De Antwerpse topsportschool krijgt er vanaf september heel wat jonge baskettalenten bij. Er is een akkoord bereikt om basketters van de Vlaamse Basketliga op te gaan leiden in de gloednieuwe school in Wilrijk. Er komt bovendien ook meteen een nieuw internaat bij, vlak langs de nieuwe topsporthal.

In 2012 startte de stad Antwerpen gesprekken op met de Vlaamse Basketbalfederatie (VBL). Aanleiding voor deze gesprekken was de geplande ontiwkkeling van een nieuwe topsportsite van het Antwerpse Stedelijk Onderwijs (AGSO) op de site Fort VI te Wilrijk.

“Ik ben heel blij dat we de topsporters van de Basketbal-liga terug mogen verwelkomen in Antwerpen. De stad zet vandaag als sterk in om jongeren te laten sporten. De komst van deze topsporters als rolmodel zal hierin een grote meerwaarde betekenen.” zegt Claude Marinower, schepen voor Onderwijs en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AGSO.

“In de voorbije maanden hebben wij mogen ervaren dat wij als basketbalfederatie met een erg dynamisch, energiek en creatief team van mensen rond onderwijs hebben mogen samenwerken. Wij zijn dan ook meer dan ooit overtuigd dat wij in de prachtige installaties in Wilrijk/Antwerpen een grote stap vooruit zullen zetten, zowel in topsport als in opleiding en opvoeding.  De vista en grinta van de leerlingen-topsporters zal ongetwijfeld aangescherpt worden” zegt Koen Umans, Secretaris-Generaal van de Vlaamse Basketballiga. “Michael Jordan zei ooit “Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.” De topsportschool zal ons in staat stellen om talent, teamwork én intelligentie te combineren.”

In de eerste plaats werd de geplade topsporthal aanzienlijk uitgebreid, om zo voldoende ruimte te bieden voor de basketbaltrainingen. De stad trok hiervoor maar liefst €600.000 uit. Bovendien zal er ook werk gemaakt worden van een topsportinternaat om de leerlingen te kunnen huisvesten in een kwalitatieve omgeving. Algemeen directeur AGSO Gonda Verhaert: “Om te kunnen sporten en studeren op topniveau moet men ten eerste de juiste infrastructuur ter beschikking hebben en ten tweede moet men het juiste pedagogisch project kunnen aanbieden. Het Stedelijk Onderwijs slaagt hier in beide, en met glans mag ik wel zeggen.”

Topsportinternaat
Op Stedelijk Lyceum Topsport zitten leerlingen vanuit heel Vlaanderen. Deze leerlingen hebben nood aan kwalitatieve huisvesting zodat zij zich ten volle kunnen concentreren op hun verdere ontwikkeling. “Een internaat is een meerwaarde voor de exclusieve studierichtingen binnen het Stedelijk Onderwijs. Er zijn momenteel, door de afbouw van een aantal intenaten van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), te weinig internaatplaatsen. Hier moesten we iets aan doen.” aldus Gonda Verhaert.

Schepen Marinower: Mijn kabinet is dan ook op zoek gegaan naar mogelijkheden om een topsportinternaat te realiseren in de buurt van de nieuwe topsportschool. Via een principebeslissing van het Antwerpse OCMW vonden we een grond aan de Edegemsesteenweg die gebruikt mag worden voor de bouw van een internaat. Ik zou dhr Eddy Baelemans, ondervoorzitter van het OCMW en verantwoordelijk voor patrimonium, en de OCMW-administratie van harte willen bedanken om dit mogelijk te maken.”

Het internaat zal gebouwd worden via het project Scholen voor Morgen, een DBFM-programma van de Vlaamse Overheid. Eind maart werd het project principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het internaat zal plaats bieden aan 60 leerlingen. Daarnaast zal de exploitatie van het internaat deels gefinancierd worden door de Vlaamse Basketballiga. Zij zullen jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding betalen waardoor zijn de garantie krijgen dat zij gedurende het ganse jaar, dus ook tijdens vakantieperiodes voor stages van nationale teams, 30 plaatsen ter beschikking krijgen. De timing van de bouwwerken zal binnen korte termijn afgesproken worden met AG Real Estate, de bouwheer van het programma Scholen voor Morgen. In tussentijd worden er tijdelijk oplossingen uitgewerkt voor de internaataccommodatie van de basketballers.

Stedelijk Lyceum Topsport
Op 1 september 2016 zal de nieuwe topsportschool in Wilrijk plechtig geopend worden. De nieuwe gebouwen van het Stedelijk Lyceum Topsport zullen de zoveelste parel zijn van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen, zowel naar architectuur toe, als naar duurzaamheid en faciliteiten voor topsporters. “Het internaat in combinatie met de kwalitatieve topsportinfrastructuur maakt dat we een geïntegreerde topsportsite kunnen uitbouwen midden in het groen. Dit wordt weer een prachtig project van het AGSO, ik kijk uit naar de plechtige opening begin september.” besluit schepen Marinower.


ATV 20/04/2016 – De Antwerpse topsportschool krijgt er vanaf september heel wat jonge baskettalenten bij. Er is een akkoord bereikt om basketters van de Vlaamse Basketliga op te gaan leiden in de gloednieuwe school in Wilrijk. Er komt bovendien ook meteen een nieuw internaat bij, vlak langs de nieuwe topsporthal.