Studenten 11 september 2014

AP Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, CVO’s & 1 secundaire school geven startschot samenwerking hoger beroepsonderwijs

Een piekende jeugdwerkloosheid, knelpuntberoepen die niet ingevuld geraken, de toenemende vraag naar omscholing en levenslang leren, … het officieel hoger onderwijs in Antwerpen doet er iets aan. Bij de start van het nieuwe academiejaar bundelen 8 verschillende partners hun krachten: de AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, 5 Centra voor Volwassenenonderwijs en 1 secundaire school Verpleegkunde. Dit  unieke samenwerkingsverband tussen de hogescholen, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen versterkt het hoger beroepsonderwijs in de provincie Antwerpen over drie onderwijsnetten heen. Samen bieden de 8 partners 24 opleidingen hoger beroepsonderwijs aan in 5 studiegebieden, goed voor zo’n 4000 studenten.

HBO5
Naast de bachelor- en  masteropleidingen aan de hogescholen en universiteiten behoren de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs tot het hoger onderwijsaanbod in Vlaanderen.  Hoger beroepsonderwijs of HBO5 situeert zich op niveau 5, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professioneel gerichte bacheloropleidingen (niveau 6). De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs bereiden voor op de uitoefening van een beroep, maar maken het ook mogelijk om via een aanvullend verkort traject een bachelordiploma te behalen aan de hogeschool. Studenten die een HBO5-opleiding met succes afronden, behalen een graduaatsdiploma dat vanaf dit academiejaar gezamenlijk uitgereikt wordt door de onderwijsinstellingen van het samenwerkingsverband.

Flexibiliteit troef
Dankzij een aanbod van zeer flexibele leertrajecten en lesmomenten kunnen jongeren en volwassenen op eigen ritme en in functie van hun eigen behoeften een diploma hoger onderwijs behalen. Afstandsonderwijs (o.a. e-learning) is dan ook een van de speerpunten van het samenwerkingsverband. De betrokken partners wensen zo een gepast antwoord te formuleren op de groeiende vraag naar afgestudeerden met een hoger onderwijsdiploma. “Het hoger beroepsonderwijs was voor mij een springplank naar een bachelor en een master.”, Jiawei Chen, alumnus AP Hogeschool. Tezelfdertijd leveren  de partners een bijdrage aan de duurzame versterking van de samenleving door de scholingsgraad van de bevolking in de provincie Antwerpen te verhogen. Ook voor volwassenen die zich willen bijscholen of professioneel een andere weg willen inslaan, biedt HBO5 de ideale uitkomst.

Kansen creëren
Graduaatsdiploma’s leiden vaak ook tot de invulling van knelpuntberoepen. Door de verdere uitbouw van de samenwerking met het bedrijfsleven in de Antwerpse regio en de afstemming van het opleidingsaanbod met andere opleidingsverstrekkers als VDAB en Syntra willen de 8 partners blijven inzetten op nieuwe opleidingen die beantwoorden aan de steeds evoluerende noden van de sectoren en de arbeidsmarkt. Het samenwerkingsverband HBO5 AP-HZS heeft hiervoor verschillende troeven in handen. Zo biedt dit samenwerkingsverband een aantal (in de provincie) unieke HBO5-opleidingen aan, die tegemoetkomen aan de prangende vraag naar personeel in onder andere de horeca en creëren AP Hogeschool met zijn Schools of Arts en de Hogere Zeevaartschool de mogelijkheid om in de toekomst in te zetten op (exclusieve) nieuwe opleidingen binnen de maritieme sector en de sector van de toegepaste kunsten.