A'REA 2020 7 juni 2018

A’REA 2020 lanceert met KAAP+ een nieuw experiment Nederlands en ouderbetrokkenheid

A’REA 2020 draait niet alleen om de kinderen zelf. Binnen A’REA 2020 wordt ook sterk ingezet op ouderbetrokkenheid, onder meer met het project KAAP. Uit alle studies blijkt immers dat ouderbetrokkenheid een van de sleutels is om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. In vijf van de A’REA 2020 scholen kunnen anderstalige ouders gedurende een schooljaar wekelijks NT2 lessen volgen. Volgend schooljaar start in 2 scholen ook KAAP+, een na-traject van het reguliere KAAP-jaar met extra ondersteuning aan ouders en scholen. Dit kwam er na expliciete vraag van de tevreden deelnemende scholen.

Taaldrempels weghalen & meer betrekken
In Stedelijke Basisschool Creatopia schreven 31 ouders zich het voorbije schooljaar in voor de Nederlandse lessen. Dat is goed voor het hoogste aantal deelnemers van de 5 scholen die intekenden voor deze KAAP-lessen. KAAP bestaat al 10 jaar en biedt ouders Nederlandse lessen aan op de school van hun kind. Dit met als driedubbele doelstelling ouders te betrekken bij de school van hun kind en de communicatie tussen school en ouders te verbeteren.

Schepen Claude Marinower: “Belangrijk om weten is dat het project KAAP om véél meer draait dan alleen maar de Nederlandse taal leren. Het is een participatief traject waarbij de rollen worden omgedraaid: in plaats van dat ouders Nederlands leren om te kunnen participeren, laat KAAP ouders participeren en tegelijk Nederlands leren. Zo verbetert de communicatie tussen het schoolteam en anderstalige ouders, halen we taaldrempels weg en zullen de onderwijskansen van hun kinderen uiteindelijk verbeteren omdat hun ouders hen beter kunnen helpen met hun leerstof.”

Uitbreiding met KAAP+ volgend schooljaar
De deelnemende scholen zijn alvast lovend over KAAP en drukten de wens uit om er een extra jaar aan te breien om nog meer effect te hebben.

Schepen Marinower: “Daarom lanceren we volgend schooljaar het gloednieuwe KAAP+: een na-traject van het reguliere KAAP-jaar dat uniek in het leven geroepen werd voor A’REA 2020 en zal starten in 2 Kielse scholen. Zoals in Kaap regulier werken we in Kaap+ samen met de reguliere NT2-aanbieders in de stad: het Centrum voor basiseducatie (Open School Antwerpen) en CVO Encora.”

Het doel van KAAP+ is het vormen van een NEDwerk (Nederlandstalig netwerk) met andere ouders van de school om hun sociale positie te versterken, meer oefenkansen te creëren en buiten de eigen gemeenschap te treden.

Gerrit Bernaerts, themaverantwoordelijke ouders: “Daarnaast willen we met KAAP+ ouders de buurt leren kennen en tonen hoe die als brede leeromgeving kan ingezet worden voor de talentonwikkeling van hun kinderen. We willen de drempels wegnemen om een beroep te doen op de opvoedingsondersteunende aanbod in de buurt en hen versterken om op zelfstandige basis een leerondersteunende rol op te nemen ten aanzien van hun kinderen. We willen hen aanmoedigen om te participeren en mondiger te worden binnen de schoolcontext.”. Kaap+ is een pilootproject dat zal lopen op twee Kielse scholen. De effecten van het aanbod worden gedurende twee jaar opgevolgd en geëvalueerd. Indien het aanbod gunstig wordt geëvalueerd, kan het op termijn reguliere werking worden waarop ook andere scholen kunnen intekenen.


Meer info over A’REA 2020 kan u vinden op
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/area-2020

Meer info over KAAP en kan u vinden op
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/kaap-nederlandse-lessen-voor-anderstalige-ouders
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/area-2020?content=/kaap-ouders-interactie


Bekijk de video via deze link.