A'REA 2020 30 maart 2018

A’REA 2020 tovert kinderen om tot echte LeesBeesten

In oktober 2017 werd het officiële startschot gegeven van A’REA 2020. A’REA 2020 is een uniek project in de wijk Kiel met een aanpak waarbij het kind, met al zijn talenten en passies, centraal staat. Met dit project streeft de stad Antwerpen ernaar om het aantal kinderen dat de school verlaat zonder diploma te doen dalen en om àlle kinderen de kans te geven op een succesvolle schoolcarrière. Vandaag ging uw krant een kijkje nemen op het LeesFeest van De LeesBeesten en Stedelijke Basisschool De Tandem.

A’REA 2020 zet sterk in op lezen en voorlezen
In het kader van A’REA 2020 ondersteunt de stad de Kielse scholen om extra in te zetten op taalontwikkeling. Lezen en voorlezen krijgen daarin een belangrijke plaats. Schepen Claude Marinower: “Dat is ook noodzakelijk. Recent onderzoek toonde immers aan dat het niveau van Vlaamse leerlingen voor begrijpend lezen in 10 jaar tijd sterk gedaald is. Lezen moet terug hoog op de agenda staan van onze scholen.”

A’REA 2020 werkt daarvoor samen met verschillende partners. Eén van die partners is De LeesBeesten, een project van Tania Poppe en Ann Ceurvels, die als Tante Tania en Annie de Pannie met kinderen multimediaal op ontdekking gaan in de wereld van het boek. Ze werken rond verhalen, voorlezen en expressie. Door middel van een pedagogisch traject van 10 weken, waarin zowel de ouders als de leerkrachten betrokken worden, wordt de drempel verlaagd voor kinderen om zelf een boek te lezen. Onder begeleiding van Tante Tania en Annie de Pannie deden de kinderen van het vierde leerjaar van stedelijke basisschool De Tandem tijdens dit traject veel positieve leeservaringen op. Maar ook de ontsluiting van het aanbod – hoe kinderen bij boeken geraken en begrijpend lezen zijn belangrijke doelstellingen.

Schepen Marinower: “In de voorbereidende studie van A’REA 2020 werd het belang van lezen en voorlezen sterk benadrukt. Lezen levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en de woordenschat van jonge kinderen. Daarnaast is het ook belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het lezen, zodat ze gestimuleerd worden om te blijven lezen. Leesplezier staat dan ook voorop in dit project.”

LeesFeest met Tante Tania en Annie de Pannie
De LeesBeesten demonstreerden vandaag samen met de kinderen van De Tandem het resultaat van drie maanden lezen tijdens een heus LeesFeest. De kinderen kregen na afloop allen een LeesBeestenBrevet. Tania Poppe vertelt: “Het heeft ons in dit project vooral getroffen hoe positief de kinderen reageerden op onze personages. Door middel van de levendige en vooral speelse dametjes Tante Tania en Annie de Pannie geraakten we dicht tot bij de kinderen en konden we hen zin doen krijgen in boeken, lezen en voorlezen. Zo gingen we samen op zoek naar het verhaal in, maar ook achter het boek. We merkten dat ze enorm evolueerden tijdens ons traject. Wat eerst erg ver van hen lag, werd opeens tastbaar, voelbaar en realistisch.

Ook Ann Ceurvels reageert enthousiast:Wat we ook erg fijn vonden was de samenwerking met de school die zich erg gemotiveerd voelde door onze komst en daardoor haar leesbeleid meteen op scherp stelde. We hebben samen hard gewerkt: de kinderen, de leerkrachten, de hele school en ook onze partners, Kaap en de bib hebben hun steentje bijgedragen. Maar we hebben ook genoten om de kinderen te zien evolueren en te zien spelen met woorden. Te zien hoe ze elk op hun eigen manier de kleine zwarte lettertjes tot leven wisten te brengen. Met dit LeesFeest zal onze tocht niet eindigen. Er heeft een verschuiving plaats gevonden en deze willen we met de school en de partners inbedden. We hopen dat het schip zijn nieuwe koers op deze manier zal kunnen blijven handhaven en kinderen zal afleveren die met vertrouwen geschreven taal tegemoet gaan.”


Meer info over A’REA 2020 kan u vinden op https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/area-2020

Meer info over De LeesBeesten kan u vinden op https://www.deleesbeesten.be/