A'REA 2020 8 juni 2018

A’REA 2020 wil veel betere samenwerking tussen onderwijs en welzijn om leerkansen kinderen te verhogen

A’REA is een wijkgericht initiatief van de stad Antwerpen om alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen te geven op een succesvolle onderwijstoekomst. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kende midden april 50.000 euro subsidies toe aan A’REA 2020. Met die middelen wordt nu door IDEA Consult onderzocht hoe onderwijs en welzijn op de beste manier kunnen samenwerken. Het opzet is om gezinnen en kinderen de beste ondersteuning te bieden met het oog op sterke leerkansen.

A’REA 2020 werd begin 2017 opgestart door de stad Antwerpen. Het doel is om alle kinderen en jongeren de beste leerkansen te bieden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat opgroeien in een gezin met armoede, opvoedingsproblematieken, gezondheidsproblemen, … een negatieve impact kan hebben op de leerloopbaan van kinderen. Om de leerloopbaan positief te beïnvloeden wil A’REA 2020 gezinnen ondersteunen zodat er ook thuis een stimulerend leerklimaat ontstaat die de ontwikkeling en de schoolloopbaan van de kinderen ten goede komt.

Samenwerking onderwijs en welzijn verbeteren
Scholen vangen vaak als eerste de signalen op van een problematische thuissituatie. In de loop der jaren hebben veel scholen zelf heel wat welzijnstaken op zich genomen om dit te remediëren. Die taken behoren echter niet tot de opdracht van onderwijs. Daarenboven zijn scholen niet de geschikte partij om een structurele oplossing voor de gezinnen te bieden. A’REA 2020 wil die taken bij de juiste welzijnsorganisatie leggen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs en welzijn gaan hand in hand als het over de toekomst van kinderen gaat. A’REA wil die samenwerking in Antwerpen versterken zodat kwetsbare kinderen de beste leerkansen krijgen. We kenden een subsidie van 50.000 euro toe zodat A’REA kan onderzoeken hoe de huidige samenwerking tussen onderwijs en welzijn verloopt en kan verbeteren met het oog op sterke leerkansen en succesvolle schoolloopbanen voor alle leerlingen in Antwerpen-Kiel.”

Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower: “De samenwerking tussen onderwijs en welzijn is één van de cruciale pijlers van A’REA 2020. We zoeken naar formules waarmee we gezinnen in moeilijke situaties nog slimmer kunnen ondersteunen zodat er meer ruimte komt voor het lerende kind. Gezins- en welzijnsproblematieken overstijgen vaak de draagkracht van de school en dan is een snelle en correcte doorverwijzing naar andere diensten aangewezen. Zo krijgen gezinnen de meest geschikte ondersteuning én worden scholen ontzorgd waardoor ze zich meer kunnen focussen op hun kernopdracht, namelijk onderwijs verschaffen. De vraag hoe we dat best aanpakken, die moet IDEA consult beantwoorden.”

IDEA Consult start volgende week met dit onderzoek, in samenwerking met de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de UGent. IDEA Consult verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties en besturen op de verschillende niveaus. Ze vertalen kennis in bruikbare concepten en oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen. Ella Desmedt, IDEA-expert onderwijs: “IDEA voelt zich specifiek aangesproken tot deze opdracht gezien de belangrijke maatschappelijke meerwaarde ervan, met name onderwijs- en leerkansen creëren voor alle leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond.” Het onderzoek moet resulteren in een advies over de meest effectieve structurele samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Dit onderzoek en advies worden eind oktober 2018 opgeleverd.