Openbaar domein 17 april 2020

Autovrij wandelen langs groene Groenplaats wordt werkelijkheid

Het coronavirus belet niet dat zowel de heraanleg van de Groenplaats als die van de Scheldekaaien tussen het Noorder- en het Zuiderterras concreet worden. En voor het verder afwerken van de Via Sinjoor, de autovrije verbinding tussen het Centraal Station en de Schelde, is 20 miljoen euro uitgetrokken. “Het historisch centrum wordt een paradijs voor de zwakke weggebruiker”, zegt schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld). “De kaaivlakte tussen het Steen en het Noorderterras wordt nog deze legislatuur aangepakt”, vult schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) aan.

Tegen de zomer moeten zowel de conceptschets als de projectdefinitie voor het centrale deel van de Scheldekaaien tussen het Noorder- en het Zuiderterras klaar zijn. “Een ontwerpteam kan daarmee dan aan de slag. Eén van de doelstellingen is om een nieuwe mobiele waterkering te integreren”, zegt Annick De Ridder.

De kaaivlakte tussen het Steen en het Noorderterras wordt deze legislatuur heraangelegd. “Die werken vinden plaats in de periode tussen 2022 en 2025. Tijdens die werken worden ook de hangars 22-23 en het wandelterras in de richting van het Noorderterras gerestaureerd.” Tegen die tijd zal ook de nieuwe cruiseterminal in gebruik zijn. De terminal is volgend jaar klaar.

De heraanleg in de richting van het Zuiderterras is in principe pas volgende legislatuur gepland. ”Indien mogelijk zullen we ook met deze heraanleg vroeger beginnen. Wat we al wel gaan doen, is het Zuiderterras omvormen tot een groene Kaailine naar het voorbeeld van New York”, zegt Annick De Ridder. De Highline in de Amerikaanse stad is een oude spoorwegbrug die is getransformeerd tot een wandelgebied met veel groen.

Via Sinjoor wordt afgewerkt

De omgeving van het Steenplein zal het sluitstuk worden van de Via Sinjoor. “De via Sinjoor is het stadsontwikkelingsproject dat Antwerpen letterlijk op de kaart zet. Samen met de Stadsbouwmeester verbinden we dit netwerk van straten en pleinen en geven we het stratenplan en onze stad een nieuwe dynamiek. Belangrijke schakelplekken en stadsprojecten zetten we in de verf waarbij een aantal grote gekende gebouwen de komende jaren een nieuwe invulling krijgen”, zeggen De Ridder en Marinower. Sommige delen van deze wandel-as tussen het station en de Schelde, zoals het Operaplein, zijn al klaar. De missing links worden de volgende jaren aangepakt. “Er is een budget van meer dan 20 miljoen euro om van deze drukke as een conflictvrije wandelboulevard te maken”,
zegt Marinower. “Het gaat om een grote investering om de kwaliteit van ons openbaar domein flink op te waarderen. Dat kan door de ontbrekende delen van de Via Sinjoor aan te pakken. Vele Antwerpenaren hebben geen tuin. Dus de stad is hun tuin en daarom willen we ervoor zorgen dat die publieke tuin zo aangenaam als mogelijk is.”

Een belangrijk obstakel op de Via Sinjoor dat wordt weggewerkt is het kruispunt aan de Meirbrug dat in de huidige situatie druk, onoverzichtelijk en onveilig is. “Dat stuk wordt in 2022 aangepakt. De huidige noord-zuidas van de Huidevettersstraat over de Meirbrug en langs de Sint-Katelijnevest wordt geknipt. Auto’s zullen vanuit de Huidevettersstraat langs de Meirbrug geleid worden naar de Schoenmarkt om voorbij de Groenplaats en via de Nationalestraat naar de Lombardenvest te rijden”, zegt Claude Marinower. Dit circulatieplan is reeds in 2016 goedgekeurd en wordt verder uitgewerkt door het kabinet van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N- VA).

Een belangrijke schakel op de Via Sinjoor is de Groenplaats. De heraanleg daarvan begint in 2023. “Het is de ambitie om duizend plaatsen voor fietsen te bouwen op het niveau -1 en het ziet ernaar uit dat dit gaat lukken. De ingangen voor de fietsers komen op de Eiermarkt en in de Nationalestraat. Op hetzelfde niveau als de fietsenstalling komen er ook boombakken. Zo krijgen de wortels van bomen op het plein de nodige ruimte”, vertelt Marinower.

Groenplaats wordt groenbuffer

Bovengronds wordt niet aan monumenten, zoals het standbeeld van Rubens, geraakt en de huidige oppervlakte voor terrassen en evenementen blijft behouden. “Verder moet de Groenplaats een groenbuffer worden. We planten bomen, de tramlus verdwijnt en het regenwater op alle grote dakoppervlaktes wordt herleid we naar een grote ondergrondse waterbuffer. Op die manier kan het water hergebruikt worden om bijvoorbeeld de bomen water te geven.”

Het aanstellen van een ontwerper voor de studieopdracht Groenplaats Onderbouw gebeurt in augustus. Zowel de resultaten van deze studie als het bovengrondse pleinontwerp worden later via meerdere participatierondes aan de bewoners, middenstanders en gebruikers van het plein voorgelegd.

Ook de eigenaren van gebouwen op de Groenplaats en langs de Via Sinjoor worden bij de plannen betrokken. “We proberen
tot een optimale afstemming te komen tussen de verbouwingsplannen en de heraanleg. De directie van KBC zou alvast over enkele maanden weten welke bestemming de Boerentoren gaat krijgen en ook over het gebouw van de KdG-Hogeschool in de Nationalestraat verwachten we nieuws. En voor het oude gebouw van Belgacom op de hoek van de Meir met de Jezusstraat is een vergunningsaanvraag in voorbereiding”, zegt De Ridder.