Scholenbouw 15 juni 2018

Basisschool Sint-Norbertus Groenstraat & secundair IMS Sint-Agnes realiseren respectievelijk 96 en 144 plaatsen mede dankzij extra financiële middelen stad

Op 13 juni keurde het college de erfpachtovereenkomst van een verlaten perceel in de Kerkstraat goed, waarbij twee scholen kunnen uitbreiden met een totaal van 240 plaatsen en er eindelijk een oplossing komt voor een knelpuntdossier met een lange voorgeschiedenis. Sint-Norbertus Groenstraat en Instituut Stella Maris kunnen nu eindelijk hun capaciteitsuitbreiding realiseren en stellen hun plannen voor.

Extra middelen voor onderwijscapaciteitsdossiers
Gedurende vele jaren lag het perceel aan de Kerkstraat 84-92 er verkommerd bij. Een ontwikkelaar had het gekocht voor de realisatie van een woonproject, maar door het in voege treden van het RUP 2060 (goedgekeurd in december 2012) kon dit project niet meer gerealiseerd worden, omdat enkel gemeenschapsvoorzieningen gerealiseerd mochten worden. De eigenaar van het bouwblok heeft deze bestemmingswijziging aangegrepen om een gerechtelijke procedure op te starten tegenover AG Vespa. De eigenaar stelde een verordening in en eiste van AG Vespa een schadevergoeding van 475.000 euro. Bij de aankoop van het perceel door de stad werden door alle partijen de lopende procedures beëindigd.

Sint-Norbertus Groenstraat was van bij het begin geïnteresseerd in het perceel, maar omdat de Vlaamse subsidies geen aankoop van gronden dekken, was aankopen geen optie. Door de financiële beperkingen van het schoolbestuur zat dit dossier dus muurvast. Schepen Marinower licht toe:

“Omwille van de hoge nood aan extra onderwijscapaciteit in deze regio pleitte ik er binnen het college voor om extra middelen vrij te maken voor het ontmijnen van zulke dossiers. En met succes, want het college maakte in 2015 18 miljoen euro vrij voor de aankoop van gebouwen of gronden met het oog op de realisatie van onderwijsplaatsen. Dit is één van de complexe projecten die we daarmee realiseren.”

Uitbreiding basisschool én opstart middenschool
De stad kocht in maart 2016 het perceel in de Kerkstraat aan voor een bedrag van 1.275.000 euro en  geeft het nu in erfpacht aan het schoolbestuur. Basisschool Sint-Norbertus Groenstraat kan hierdoor uitbreiden met 96 plaatsen (3 extra klassen van 25, de rest verdeeld over de andere klassen) en instituut Maris Stella St.-Agnes kan starten met een middenschool van 6 klassen (110 plaatsen op site Kerkstraat, de overige 34 in andere vestiging IMS (Turnhoutsebaan en Blijde-Inkomststraat)). Fons Van Dijck, lid van de raad van bestuur van KOBA Metropool, waaronder school Sint-Norbertus Groenstraat ressorteert: “Dat betekent dus een capaciteitswinst van 240 plaatsen en daar zijn wij erg tevreden mee.  Bovendien kunnen we door de komst van dit nieuwe perceeloverschrijdend project ook afscheid nemen van de opdeling in verschillende – en verouderde – gebouwen en zullen de kinderen meer speelruimte hebben. We zullen binnenkort een procedure opstarten om op zoek te gaan naar een architect voor dit project.”

Alternatieven voor sporthal
Het oorspronkelijke idee was veel uitgebreider. Schepen Marinower legt uit:

“We hadden er graag ook kinderopvang en de nodige sportinfrastructuur in voorzien, maar door stedenbouwkundige beperkingen, de aanwezige metro-uitgang en de ingebuisde waterloop was dit jammer genoeg echt niet mogelijk. We weten dat de nood aan een sporthal zeer groot is in deze buurt, dus zijn we zelf mee op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven vanuit onderwijs. Momenteel zijn we twee pistes verder aan het onderzoeken, met name een semi-ondergrondse nieuwbouw sporthal op het Moorkensplein en de ingebruikname van een verlaten sporthal van Sint Henricus in de Dambruggestraat.”