Innovatie en digitalisering

De stad Antwerpen zet haar digitale transformatie verder met een efficiënte digitalisering van de dienstverlening en eigen werking. Antwerpen wordt een toonaangevende digitale stad op Europees niveau. Samen met de stedelijke administratie werk ik een digitale agenda uit die de visie, prioriteiten en strategie bepaalt. Deze agenda zal een structuur bieden om de stad de komende jaren verder te digitaliseren ten dienste van de burger, met alle respect voor de privacy en gegevensbescherming van onze inwoners.

De stad Antwerpen heeft de ambitie om een topspeler te worden onder de slimme steden. We gaan proactief na hoe technologie een katalysator kan zijn om onze doelstellingen te realiseren, en om oplossingen te vinden voor typisch stedelijke uitdagingen zoals mobiliteit, luchtkwaliteit, klimaatverandering, energievoorziening, vergrijzing en veiligheid. De stad doet hiervoor o.a. een beroep op haar bloeiende ecosysteem digitale economie. De stad is een levend laboratorium waar innovatieve toepassingen, producten en diensten hun ontstaan kunnen vinden. De Antwerp Smart Zone in de wijk Sint-Andries en bij uitbreiding de hele stad is een proeftuin voor innovatie. De nadruk hierbij ligt op de realisatie en ontsluiting van real time data.

De stad kiest bij haar digitalisering en innovatie voor een doorgedreven klantgerichtheid. Onze Antwerpenaren, bezoekers, studenten en bedrijven staan centraal. Voor ondernemers rollen we ons digitaal ondernemersportaal verder uit en zorgen we voor een maximale online dienstverlening en integraties met hogere beleidsniveaus. Hierdoor kan al wie wil ondernemen in Antwerpen terecht op één digitale locatie.

Ik ben me erg van bewust dat niet iedereen digitale vaardigheden heeft, laat staan een computer of toegang tot het internet.  We zetten daarom in op een doorgedreven e-inclusiebeleid zodat iedereen meekan in onze digitale stad. De webpunten brengen een actueel aanbod op maat van de doelgroep én afgestemd op de moderne technologie. Een wijkgerichte aanpak brengt het aanbod daarenboven dichter bij de doelgroep van mensen die digitale hulp kunnen gebruiken.