Ondernemen en start-ups

Ondernemers zijn mensen met ideeën. Mensen die hun idee willen ontwikkelen tot een service of een product. In een elektrische auto. In iets wat de oceanen schoon houdt. In een medicijn dat ziektes geneest en impact heeft op het leven van vele mensen. Daarom is het belangrijk dat we als stad ondernemen blijven stimuleren en ondersteunen, we doen dit met een specifiek beleid gericht op ondernemen en start-ups dat gebaseerd is op vier pijlers: talent, kapitaal, internationalisering en tenslotte klanten.

Toegang tot talent

Als start-ups of ondernemingen willen doorgroeien is er nood aan geschikte werknemers. Door te praten met veel ondernemers kwamen we tot de conclusie dat dit vaak niet altijd even makkelijk is. De komende jaren zal ik daarom sterk inzetten op een nextskills beleid (heropleiding) en ondersteunen we projecten zoals BeCode en een nieuwe programmeerschool voor software om aan de vraag naar (digitaal) talent te voldoen.

Toegang tot kapitaal

Schepen Marinower is ook een matchmaker! Zonder kapitaal kan er niet ondernomen worden, als stad maken we voor ondernemers de toegang hiertoe eenvoudiger. We doen dit door bijvoorbeeld het organiseren van matchmaking events waarbij start-ups hun idee komen voorstellen aan potentiële investeerders. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Het aantal digitale start-ups en scale-ups steeg de laatste jaren met 123%. Het kapitaal dat deze bedrijven ophaalde bij investeerders, steeg zelfs met 807%.

Toegang tot de wereld

Als een onderneming wil groeien, dan is Vlaanderen al snel te klein. Ondernemers kijken al snel naar het buitenland. Daarom nemen we hen mee op internationale missies, maken we deel uit van meerdere internationale netwerken om kennis en ervaring uit te wisselen en sluiten we partnerschappen af met andere buitenlandse steden.

Toegang tot klanten

Een onderneming is niets zonder klanten en ook hier dragen we als stad ons steentje bij. Het stedelijke Digipolis “Buy from Start-ups”-project startte in 2015 met het oog op flexibeler aankopen en meer ruimte voor innovatie. Hierdoor vinden start-ups en andere innovatieve dienstverleners sneller hun weg vinden naar de openbare aanbestedingen van de Stad Antwerpen. In de toekomst gaan we dit nog verder uitbreiden.

Startersgesprekken

De Stad Antwerpen heeft ook een beleid uitgestippeld om ondernemingszin te stimuleren en te ondersteunen.  Zo bieden we gratis startersgesprekken aan voor iedereen die in Antwerpen een bedrijf uit de grond wil stampen en vragen heeft.

Wie nog studeert, kan aankloppen bij TAKEOFFANTWERP. Ondernemende studenten kunnen hier terecht voor advies, ondersteuning en toegang tot een netwerk. Ondernemende jongeren, student of niet, kunnen dan weer terecht bij de organisatie BAAS, die onlangs zijn 5-jarig bestaan vierde.