Rechtszaken

Op de voorgevel van het zestiende-eeuwse Antwerpse stadhuis staat het beeld van Vrouwe Justitia. Gerechtigheid is dus al lang een van de kwaliteiten die het Antwerpse stadsbestuur wil nastreven. We zijn daarom niet alleen verantwoordelijk, maar dragen ook verantwoordelijkheid als overheid en als werkgever. Dat betekent dat er soms rechtszaken worden aangespannen tegen bijvoorbeeld een beslissing van het stadsbestuur, maar dat wij ook een advocaat onder de arm moeten nemen wanneer een agent werd aangevallen. Als advocaat heb ik meer dan veertig jaar ervaring en die gebruik ik dan ook om de rechtszaken van de stad Antwerpen nauwkeurig op te volgen en het college van burgemeester en schepenen hierover op de hoogte te houden.