Werk

We moeten de lat hoog leggen.

Antwerpen heeft een zeer bloeiende, attractieve, sterke economie, en toch hinken we achterop ten opzichte van Vlaanderen als het over werkloosheid gaat. De uitdagingen zijn enorm: zowel voor ons bedrijfsleven als maatschappelijk: de werkloosheid bedraagt 13,2% (meer dan het dubbelde dan het Vlaams gemiddelde van 6%). Meer dan de helft van de werkzoekenden is laaggeschoold, bijna een vierde heeft een taalachterstand Nederlands en bijna een zesde is jonger dan 25 jaar.  Studies hebben aangetoond dat hoe langer de werkloosheid duurt, hoe kleiner de kansen op het vinden van werk worden.  Voor zij die werkloos worden, moeten we kort op de bal spelen, voor diegenen die reeds lang werkloos zijn, moeten we extra acties voorzien om hen te activeren.

Daarom hebben we in ons Antwerps bestuursakkoord hefbomen gezocht om deze bestuursperiode écht het verschil te maken voor werk en economie. We moeten het tij keren. Dit kan door een wijd gamma aan doorstroomkansen te creëren zodat we voor elke werkzoekende een job op maat vinden, en werkgevers ondersteunen bij het vinden van geschikte werknemers.

Het is mijn ambitie om eer laaggeschoolde jongeren aan het werk te krijgen (6.000 tegen 2025) en jaarlijks 180 Antwerpse werkzoekenden laten meebouwen aan de Oosterweelwerven. Zo trekken we de Antwerpse werkzaamheidsgraad op van 64% naar 70%, richting het Vlaamse gemiddelde.

Daarvoor kijken we ook naar innovatie in HR met nieuwe methoden zoals inclusief job design (creëren van nieuwe laagdrempelige functies door eenvoudige jobtaken van hoogopgeleiden laten uitvoeren door kortgeschoolden) of jobcrafting (medewerkers krijgen zelf meer vrijheid om hun takenpakket in te vullen).   Partners die deze ambitie delen, die reik ik graag de hand.