Scholenbouw 28 april 2017

Bijna 2500m² nieuwe onderwijsinfrastructuur op Nieuw-Zuid in Antwerpen

Bovenop de 4 goedgekeurde dossiers in Antwerpen in een eerste fase krijgt nu ook een volledig nieuwe school op Nieuw-Zuid in Antwerpen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies. Het project zal 480 leerlingen ten goede komen en zorgt voor evenveel bijkomende plaatsen in de klas. Het gaat hierbij om een nieuwbouw waarbij de school geen eigenaar is, zal huren en daarvoor een subsidie krijgt. De school werd geselecteerd op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting. Antwerpen werkt al verscheidene jaren aan dit project. Dit is een essentieel onderdeel van de nieuwe stedelijke wijk Nieuw Zuid.

Na de projectoproep voor huursubsidies eind 2016, voor scholen die hun capaciteit willen uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen, kregen in een eerste fase 4 Antwerpse scholen groen licht. Daarbovenop krijgt nu ook het stedelijk onderwijs in Antwerpen een volledig nieuwe school op Nieuw-Zuid dankzij de huursubsidies. Op dezelfde campus zal ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) een tweede basisschool realiseren. Het GO! kwam zelf niet in aanmerking voor een huursubsidie van AGION, maar kan zo toch mee op de kar springen. De dubbele basisschool met buurtsporthal wordt opgevat als een brede en multifunctionele infrastructuur, waarvan de gemeenschappelijke ruimtes zullen gedeeld worden door de 3 partners GO!, sport en Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO). De helft van het schoolgebouw wordt gehuurd door AGSO. De sportinfrastructuur zal bestaan uit bewegingsruimte voor de kleuters en een turnzaal voor de kinderen uit de lagere school. Deze turnzaal zal volledig geïntegreerd worden in de grotere buurtsporthal en wordt gedeeld gebruikt.

Het project zal 480 leerlingen ten goede komen en zorgt voor evenveel extra plaatsen in de klas. Hiermee schakelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nog een versnelling hoger in de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium én wordt er bijkomende schoolcapaciteit gecreëerd in een omgeving waar vandaag reeds een capaciteitsprobleem is

Met de formule van huursubsidies speelt minister Crevits in op de flexibele noden in de huidige samenleving. De huur van een gebouw zorgt voor een snelle realisatie van bijkomende plaatsen in het lokale onderwijslandschap. In een snel veranderende samenleving is het vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren dan die in eigendom te verwerven. Een gebouw dat vandaag voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt, kan morgen als kantoorgebouw dienst doen en overmorgen een winkelpand worden.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In het kader van het Masterplan Scholenbouw voert Vlaanderen een inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen, te moderniseren en uit te breiden. Na de eerste ronde waarbij 4 Antwerpse scholen de goedkeuring kregen, komt daar nu nog een 5de school bij. In totaal zullen de 5 projecten ruim 2750 leerlingen ten goede komen, goed voor ruim 7800m² nieuwe onderwijsinfrastructuur. Daarmee creëren we 560 bijkomende plaatsen in de klas. Dankzij het verruimde toepassingsgebied van de huursubsidies kunnen scholen sneller en meer flexibel inspelen op hun eigen noden en die van de lokale samenleving.”

Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower reageert tevreden: ‘Met deze huursubsidie bovenop de financiële inbreng van de stad (5,9 miljoen euro) kunnen we op Nieuw Zuid een uniek onderwijsproject realiseren. En uniek is het echt wel: niet alleen zullen twee verschillende schoolbesturen hetzelfde gebouw delen, ook stappen we af van het klassieke schoolgebouw. Op Nieuw Zuid zal u geen klassieke klasloken meer vinden, maar wel open ruimtes waarbij de kinderen leeftijdsdoorbrekend kunnen werken. Daarnaast ben ik ook zeer tevreden dat deze 480 nieuwe plaatsen een antwoord bieden aan het reeds bestaande capaciteitsprobleem en inspelen op de snelle groei van Nieuw Zuid.”