Economie 10 september 2021

BLUE GATE ANTWERP OP ZOEK NAAR PARTNERS VOOR ALTERNATIEVE MULTI-ENERGIEHUB

Blue Gate Antwerp draagt bij tot een meer circulaire en klimaatneutrale samenleving door de transitie van fossiele grondstoffen naar meer duurzame alternatieven te stimuleren. Blue Gate Antwerp Public Holding onderzoekt of een alternatieve multi-energiehub op de site technisch mogelijk, alsook economisch haalbaar is.

Blue Gate Antwerp is al meer dan 100 jaar een energiehaven. Al sinds 1861 voert de Antwerpse haven – toen nog Petroleum Zuid genoemd – fossiele brandstoffen in. De site groeide al snel uit tot de belangrijkste invoerhaven van fossiele brandstoffen in Europa. Dit door haar strategische ligging aan de Schelde ten zuiden van de stad en haar uitstekende faciliteiten voor de op- en overslag en distributie van olieproducten.

Hoewel de petrochemische industrie intussen grotendeels verhuisde naar het noorden van de stad omwille van de uitbreidingsmogelijkheden, beschikt Blue Gate Antwerp nog steeds over dezelfde sterke strategische troeven. Vandaag dringen duurzame energievormen zich meer en meer op. Daarom wil Blue Gate Antwerp Public Holding onderzoeken of de site opnieuw een strategische rol kan vervullen in een nieuw industrieel ecosysteem rond duurzame energiealternatieven, zoals waterstof.

Om deze vraag te beantwoorden lanceert Blue Gate Antwerp Public Holding vandaag een marktbevraging (Request for Information). Met deze bevraging mikt Blue Gate Antwerp Public Holding op bedrijven met expertise in duurzame energie, zoals de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en/of op- en overslag van waterstof en andere duurzame energieën. Voor de realisatie van de alternatieve multi-energiehub, wordt een perceel ter beschikking gesteld dat grenst aan de Schelde. Het perceel van 1,9 hectare kan op termijn worden uitgebreid tot 13,8 hectare. Projectvoorstellen dienen te voldoen aan de duurzame ambities van Blue Gate Antwerp. Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen tot en met 14 januari 2022.

Via de marktbevraging wil Blue Gate Antwerp Public Holding:

  • onderzoeken of de realisatie van een duurzame energiehub op de site technisch en economische haalbaar is;
  • een roadmap opstellen voor de realisatie van een duurzame energiehub;
  • een publiek-private samenwerking opzetten, dan wel een specifiek perceel in concessie verlenen aan een privaat consortium om een duurzame energiehub te realiseren en te exploiteren.

Claude Marinower, voorzitter raad van bestuur Blue Gate Antwerp Public Holding en Antwerps schepen voor economie en industrie: “Antwerpen is koploper op vele gebieden en moet dat ook zijn op het gebied van duurzame energie. Blue Gate Antwerp heeft veel troeven om een strategische rol te vervullen binnen de waterstofeconomie. Het economisch potentieel van zo’n hub is groot en kan een belangrijke troef worden voor bedrijven die zich op de site komen vestigen. Ook kunnen we op die manier bijdragen aan de klimaatneutraliteit die de stad tegen 2050 nastreeft. Dan moet de manier waarop we energie opwekken, distribueren en verbruiken, radicaal veranderen en koolstofvrij worden. Waterstof wordt gezien als een cruciale schakel in de toekomstige duurzame energievoorziening. Daarin willen we met Blue Gate Antwerp mee het verschil maken”.

In ruimer perspectief beschikt Vlaanderen over een uniek en divers waterstof-ecosysteem, waarmee de regio Europees koploper kan en wil worden in de waterstofeconomie. De havens spelen hierbij een belangrijke rol: onder meer voor de import en distributie van waterstof, maar ook omdat waterstof gebruikt kan worden om de havenactiviteiten van koolstofintensieve industrieën zoals chemie, cement, staal en scheepvaart koolstofneutraal te maken. Port of Antwerp neemt hierin nu al een actieve rol op. Een multi-energiehub op Blue Gate Antwerp kan zeer waardevol en complementair zijn aan de initiatieven die nu al lopen in de Antwerpse haven.

Wenst u meer informatie, neem contact op met:

Voor inhoudelijke vragen over de marktbevraging:
Maarten Bettens (PMV), tel. 02 229 52 30, maarten.bettens@pmv.eu

Joris Van den Broeck (stad Antwerpen), tel. 0497 28 08 78, joris.vandenbroeck@antwerpen.be

Magalie Verstraelen, woordvoerder Claude Marinower, tel. 0487 67 87 03, magalie.verstraelen@antwerpen.be

Beeldmateriaal
Link naar beeld voor gebruik door de pers: XXX (link geldig tot XX september). Bijschrift en copyrightvermelding: “De site Blue Gate Antwerp is volop in ontwikkeling. Deze plattegrond toont een blik in de toekomst. Beeld: © Blue Gate Antwerp Development”

Over Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijvenpark in België. Duurzame en innovatieve bedrijven in de chemie, cleantech en logistiek vinden hier de voedingsbodem voor hun toekomstige groei.

Ooit vormde de site het hart van de Europese petroleumindustrie. Vandaag zijn de gesaneerde terreinen klaar voor een nieuw hoofdstuk: Blue Gate Antwerp, een toonaangevend publiek-private project dat de toekomst zelf in handen neemt. Het klimaatneutrale bedrijvenpark is voorbehouden voor innovatieve ondernemingen met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij circulair werken. Blue Gate Antwerp zal 2000 tot 3000 nieuwe banen scheppen.

Blue Gate Antwerp is een publiek-privaat initiatief waarbij de publieke partner Blue Gate Antwerp Public Holding (stad Antwerpen, Participatie Maatschappij Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg) samen met de private partner Blue O’pen (DEME Environmental Contractors (DEC), Bopro Sustainable Investments, Dredging International) participeren in de publiek-private projectvennootschap Blue Gate Antwerp Development (BGAD). Deze laatste staat in voor de sanering, herontwikkeling en vermarkting van het bedrijvenpark.

Meer informatie vindt u op www.bluegateantwerp.eu.