Nieuws 23 mei 2014

Caroline Gennez, Antwerpen investeert dubbel zo veel in onderwijs als vorige legislatuur!

Mevrouw Gennez deed deze morgen krasse uitspraken in het Kiescafé op Radio 1. Zij verklaarde dat de stad Antwerpen niet meer gaat investeren in scholenbouw en stelde vast dat er mooie praatjes worden verkocht, maar dat de stad geen geld toont. Schepen voor Onderwijs, Claude Marinower (Open Vld) vindt dat de waarheid haar rechten heeft, nu de stad wel degelijk investeert in onderwijs.

De stad Antwerpen treedt in het beleidsdomein onderwijs enerzijds op als actor, via het autonoom gemeentebedrijf stedelijk onderwijs (AGSO), als inrichtende macht, en anderzijds als regisseur via haar flankerend onderwijsbeleid. Als regisseur wordt deze legislatuur sterk geïnvesteerd. Er wordt een team van 5 mensen (vroeger 1,5 VTE) exclusief ingezet in de cel capaciteit, er wordt een prefinanciering (2 miljoen €) voorzien voor dringende investeringen in het kader van capaciteit en er is gestart met de voorbereidingen van een Lokale Beheerstructuur voor scholenbouw, …

Niettegenstaande de verantwoordelijkheid om voldoende financiële middelen vrij te maken voor schoolinfrastructuur bij de Vlaamse Regering ligt, werd in de meerjarenplanning van de stad Antwerpen voor de periode 2014-19 een investeringsbudget van 144,4 miljoen euro stadsdotatie voor het AGSO voorzien (actor rol). Dit budget is een verdubbeling van hetgeen in de vorige legislatuur hiervoor uitgegeven werd en nagenoeg gelijk aan het bedrag dat in de twee vorige legislaturen, onder een socialistisch geleid bestuur, samen geïnvesteerd werd.

Met deze investeringsdotatie kan het AGSO de volgende 5 jaar voor 241 miljoen euro in patrimonium investeren. Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld dat scholenbouw normaliter voor 30% (basisonderwijs) door de stad gefinancierd wordt en voor 70 % door de Vlaamse Overheid. Op dit ogenblik investeert de stad meer dan 68% en de Vlaamse overheid 32%, dus de omgekeerde logica en de stad kan dat niet meer op haar budget dragen. De volgende Vlaamse Regering zal krachtdadig in Onderwijs moeten investeren wil men de capaciteitsuitdagingen het hoofd bieden.

http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/kopstukkendebat-liesbeth-homans-en-caroline-gennez