Category Archives: Capaciteit

Principebeslissing rond extra publieke voorzieningen in Borgerhout

Met het ‘Masterplan Publieke Ruimte Borgerhout’ zijn in 2010 de eerste stappen gezet om tegemoet te komen aan de grote nood aan tal van publieke voorzieningen in het district. Binnen dit plan zijn er twee sites geselecteerd waar deze extra voorzieningen een plek kunnen krijgen: de omgeving van het Moorkensplein en de omgeving van de […]

Stad lost 5 onderwijsdossiers in één klap op

De stad Antwerpen geeft de stedelijke gebouwen aan de Paardenmarkt in erfpacht aan de Universiteit Antwerpen. Daardoor komt er ook een oplossing voor 4 andere moeilijke onderwijsdossiers.  Antwerpen kampt met krapte in ruimte voor onderwijs. Dat geldt voor het leerplichtonderwijs dat nu boven de 100.000 leerlingen uitstijgt, maar ook voor het hoger onderwijs, dat eveneens […]

Antwerpen komende 3 jaar >5000 extra plaatsen in basis&secundair door toekenning Vlaamse capaciteitsmiddelen

De lokale taskforce onderwijs, het overlegplatform van de verschillende onderwijsnetten in Antwerpen, is vandaag tot een akkoord gekomen over de verdeling van de capaciteitsmiddelen die extra plaatsen moeten creëren in de Antwerpse scholen. Men is er in geslaagd om de capaciteitsmiddelen die aan Antwerpen werden toegewezen door de Vlaamse regering voor de volgende 3 jaar […]

Everaertstraat: eerste project na vrijmaken 22 miljoen

Vorige week communiceerde schepen voor onderwijs Claude Marinower dat de stad deze legislatuur 22 miljoen euro extra stedelijke middelen zal investeren in onderwijscapaciteit en kinderopvang. Vandaag heeft het stadsbestuur zijn principiële goedkeuring gegeven om het stadspand aan de Everaertstraat 97-99 ter beschikking te stellen voor onderwijs, met behoud van de huidige jeugdorganisaties, volgens het principe […]

Nieuwe Vlaamse cijfers bevestigen de uitdagingen voor Antwerpen

Uit de nieuwe cijfers van de Vlaamse capaciteitsmonitor blijkt dat de stad Antwerpen nog 1.000 extra plaatsen nodig zal hebben in het basisonderwijs en nog 2.000 extra plaatsen in het secundair, tegenover de eigen stadsprognose. Respectievelijk stijgt de capaciteitsnood naar 8.000 plaatsen voor het basisonderwijs en 5.300 in het secundair in het schooljaar 2020-2021. De stad […]