Category Archives: OKAN

Instroom anderstalige nieuwkomers in Antwerps onderwijs stagneert

Tijdens schooljaar 2016-2017 werd de maximumcapaciteit van de OKAN klassen (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) in de secundaire scholen in Antwerpen stilaan bereikt. Verschillende scholen trokken bijgevolg hun capaciteit al op, maar de vraag naar plaatsen bleef stijgen. De stad trof daarom ook zelf een aantal maatregelen om extra capaciteit te voorzien. Al deze maatregelen hebben hun […]

Stad maakt ruimte voor extra OKAN-klassen

Het voorbije schooljaar werd de maximumcapaciteit van de OKAN klassen (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) in de secundaire scholen in Antwerpen stilaan bereikt. Verschillende scholen trokken bijgevolg hun capaciteit al op, maar de vraag naar plaatsen blijft stijgen. Gezinshereniging is een van de oorzaken. De stad treft alvast een aantal maatregelen om extra capaciteit te voorzien. Eén […]

Rapportage vluchtelingen: beheersbare instroom, maar extra druk op schoolteams

Uit de laatste rapportering van dit schooljaar blijkt dat de grote instroom van vluchtelingen voorlopig nog uitblijft en de evolutie van anderstalige nieuwkomers te vergelijken is met voorgaande jaren. Er is een verhoogde instroom van zeer laaggeschoolde kinderen uit conflictgebieden. Dit vraagt een specifieke aanpak van betrokken leerkrachten en een toenemende nood aan therapeutische begeleiders […]

Rapporteur vluchtelingen voor Antwerps onderwijs stelt eerste cijfers voor: voorlopig geen onoverkomelijke knelpunten

In januari stelde schepen van onderwijs Claude Marinower een ‘rapporteur vluchtelingen’ aan, specifiek voor het Antwerpse onderwijs: Pat Kussé. De rapporteur brengt sindsdien in kaart hoeveel vluchtelingen er op de Antwerpse schoolbanken (zullen) belanden, van waar zij afkomstig zijn en welke noden er zijn. De eerste cijfers tonen aan dat er zich momenteel geen problemen […]