Category Archives: Spijbelen

Spijbelen basisonderwijs in stad Antwerpen in dalende lijn

Vandaag verschenen in de krant alarmerende cijfers over het spijbelgedrag in het basisonderwijs. Terecht wordt gezegd dat het terugdringen van spijbelgedrag een belangrijke stap is in het terugdringen van zittenblijven en de ongekwalificeerde uitstroom. Daarom focust de stad Antwerpen sinds 2012 niet enkel op het secundair onderwijs, maar ook op het basisonderwijs. Antwerpen pionier spijbelaanpak […]

Aantal spijbelaars daalt bij meest kwetsbare groepen

Uit de Antwerpse onderwijsmonitor blijkt dat het spijbelgedrag van vooral kwetsbare groepen zoals meerderjarige OKAN-leerlingen (van 44% naar 23%) en leerplichtige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (29% naar 25%), gedaald is tegenover schooljaar 2014-2015 . Ook de dalende trend bij BSO-leerlingen zet zich voort (31% naar 29,7%). Het meest verontrustende cijfer is echter de […]