Nieuws 17 maart 2014

De Leerexpert wil wachtlijsten voor kinderen met een mentale beperking en met autisme inperken

De Leerexpert zal eveneens zijn aanbod stapsgewijs herclusteren om busritten voor leerlingen zo kort mogelijk te houden. Daarnaast wil De Leerexpert zijn expertise over de eigen schoolgrenzen heen delen: ook gewone basis- en secundaire scholen moeten beroep kunnen doen op hun expertise. Door het M-decreet zal de (capaciteits)druk op het reguliere onderwijs vergroten. Schoolteams zullen bijkomende begeleiding en vorming nodig hebben. Schoolgebouwen moeten aangepast worden. Toch worden geen extra middelen voor het reguliere onderwijs voorzien.

“Het uitblijven van bijkomende middelen voor het gewone onderwijs zet een domper op het inclusieverhaal” aldus onderwijsschepen Claude Marinower. “Kinderen en leerkrachten mogen hier niet de dupe van worden”.

Het Stedelijk Onderwijs vraagt dan ook aan de Vlaamse overheid om de vrijgekomen lesuren in de buitengewone scholen zelf maximaal te kunnen aanwenden in functie van de noden in het gewone onderwijs. Zo kan het stedelijk net zich zo efficiënt mogelijk organiseren op de verwachte instroom in de gewone basis- en secundaire scholen en wordt versnippering tegengegaan.Hoe dan ook: het Stedelijk Onderwijs staat inhoudelijk voor de volle 100% achter inclusief onderwijs. “We zijn met De Leerexpert klaar om het beste uit elk kind te halen”, aldus Patrick Huygen, divisiedirecteur van De Leerexpert.