Verkeersveiligheid 21 juni 2017

Deelname ‘fietsklassen’ Antwerpen vervijfvoudigd

Twee jaar geleden nam onderwijs het aanbod verkeerseducatie in Antwerpen over van de lokale politie. Vandaag volgde een eerste evaluatie, en die was positief: zowel het aanbod als het budget werden verruimd. Ook de deelname aan het aanbod steeg aanzienlijk: op een jaar tijd vervijfvoudigde het aantal leerlingen dat deelnam aan een verkeersvaardigheidstraining. Toch blijft er nood aan extra focus op het secundair onderwijs. De stad vult die nood vanaf volgend schooljaar in met een nieuw aanbod aan verkeersweken in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Van lokale politie naar onderwijs
In 2015 werd het aanbod verkeerseducatie in de stad Antwerpen overgeheveld van de lokale politie naar onderwijs.

Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower benadrukt het belang van verkeerseducatie: “Schoolgaande kinderen en jongeren zijn in de meeste gevallen de zwakke weggebruikers en zijn dus extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Ze moeten dan ook op een correcte en veilige manier leren omgaan met dit verkeer.”

Positieve evaluatie
Na twee jaar onder de bevoegdheid van onderwijs volgt nu een eerste evaluatie, en daaruit blijkt dat zowel het budget als het aanbod werden verruimd. Op jaarbasis wordt 300.000 euro voorzien: 150.000 euro vanuit onderwijs en 150.000 euro vanuit het verkeersboetefonds. Daarnaast werd het aanbod van de lokale politie voor een groot deel vernieuwd en uitgebreid, met een focus op verkeersvaardigheid van fietsers. Uit de evaluatie blijkt ook dat het bereik in stijgende lijn is: het aantal deelnemers aan het aanbod ‘Fietsklas Verkeersvaardigheid’, een praktijktraining op de openbare weg gegeven door Pro Velo, werd vervijfvoudigd. Van 879 leerlingen in 2015 (onder de bevoegdheid van de lokale politie) naar 4.500 leerlingen in 2016. Ook deelname aan het overige aanbod van de stad (Fietsklas Stuurvaardigheid en Praktijklessen Dode Hoek) en het aanbod van andere organisaties stijgt. Scholen laten zich dus zowel door de stad als andere partners ondersteunen bij hun verkeerseducatie.

Nood aan extra focus op secundair onderwijs
Deze positieve evaluatie toont aan dat er ook nog een groeimarge is. De stad blijft scholen oproepen om actief gebruik te maken van zowel het eigen aanbod als het aanbod van andere partners. Ook blijft er een nood aan extra focus op het secundair onderwijs.

Schepen voor onderwijs Claude Marinower licht toe: “We blijven vanuit onderwijs investeren in een ruim aanbod verkeerseducatie voor scholen. Het stemt me zeer tevreden dat scholen hier ook meer en meer aan deelnemen. Volgend schooljaar breiden we het aanbod nog uit. Secundaire scholen kunnen dan dankzij de financiële ondersteuning van de stad kosteloos deelnemen aan de verkeersweken van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deze verkeersweken zijn op maat gemaakt van de verschillende graden van het secundair onderwijs. We zullen er zo’n 20 kunnen aankopen.”