Openbaar domein 27 mei 2020

Dien jouw project in voor meer groen en water in de stad

Stadsinwoners wonen vaak klein of hebben geen tuin. Om die reden is het een van mijn prioriteiten om het Antwerpse publieke domein zo aangenaam mogelijk te maken om er te vertoeven. Ook de klimaatverandering en de aanhoudende droogte zijn een steeds groter wordende uitdaging waar op we moeten inspelen.

Daarom lanceren we ‘Antwerpen breekt uit’, een plan voor meer groen, minder grijs en meer water. Meer dan 6 miljoen euro maken we vrij om projecten op te starten rond ontharding. We roepen districtsbesturen en burgers op om voorstellen in te dienen.

Je kan een projectaanvraag indienen voor:

tuinstraten
klimaatrobuuste woonstraten
quick win ontharding

Bekijk hier de handleiding (pdf) met de voorwaarden waaraan je voorstel moet voldoen.