Openbaar domein 7 augustus 2020

Een groene toegangspoort tot Sint-Anneke Plage

De stad wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Ze liet hier een masterplan voor opmaken. Als eerste stap in dit plan wordt de toegangszone naar de Plage – aan het einde van de Gloriantlaan – tot een groene recreatieve plek omgevormd. Het college keurde het voorontwerp voor de vernieuwing van deze toegangszone goed.

Als eerste stap in de realisatie van het  ‘Masterplan Sint-Anneke Plage’ wordt de zone aan het einde van de Gloriantlaan onthard en omgevormd tot een aantrekkelijke groene toegangspoort. Van hieruit kunnen zowel de Plage als het Esmoreitpark en achterliggende Sint-Annabos ontdekt worden.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Door de parking grotendeels te ontharden en te vergroenen zal niet alleen het beeld mooier worden, maar zal ook het overvloedige regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem kunnen dringen. Zo kunnen overstromingen voorkomen worden en maken we onze stad weerbaarder tegen de klimaatverandering.”

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Om deze toegangspoort tot de Plage extra aantrekkelijk te maken, vergroenen we hem met 70 extra bomen. Dit knooppunt tussen de Plage, Schelde, woonwijken en natuur biedt tal van mogelijkheden om de doelstellingen uit het masterplan op korte termijn te realiseren en een positieve dynamiek te starten rond de heropleving van Sint-Anneke Plage.”

Toegangspoort aan Gloriantlaan: naar een betere beleving

De ideeën van het masterplan werden inmiddels verfijnd in een voorontwerp voor de inkomzone aan de Gloriantlaan.

De stad zal de westelijke parking en het stuk van de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef onder handen nemen. De bestaande rijweg van de Gloriantlaan ter hoogte van het ijssalon wordt verlegd naar de parkings erlangs. Daardoor komt er meer ruimte vrij om de inkomzone rond het bestaande paviljoen een aantrekkelijke groene invulling te geven.

Om de beleving van de omgeving te verbeteren, worden de kasseiwegen uit het Esmoreitpark verlengd en aangesloten op de Gloriantlaan. Er komt ook een slingerend betonnen pad dat de voetgangers en de fietsers doorheen de nieuwe groenzone rondom het toegangspaviljoen tot aan het einde van de Gloriantlaan moet leiden.

Het aantal parkeerplaatsen zal na de opwaardering nagenoeg hetzelfde zijn als vandaag. Met het creëren van de groenzone rond het ijssalon en het verleggen van de rijweg naar de parkings, zal straatparkeren op de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef echter niet meer mogelijk zijn.

Verdere stappen

Na een digitaal infomoment voor de bewoners en stakeholders in de zomer, zal het ontwerp verder verfijnd worden in het najaar van 2020. De uitvoering van de werken is voorzien in 2021.

Masterplan en Waterplan als basis voor herontwikkeling

Vlaanderen liet in 1977 een plan opmaken om zich te beschermen tegen overstromingen en vloedgolven: het Sigmaplan. Dit plan werd geactualiseerd in 2005. De Vlaamse Waterweg, die instaat voor de realisatie van het plan, zal de dijk op Linkeroever verhogen om de stad te beschermen tegen de verwachte stijging van het waterpeil. De stad en het district Antwerpen grijpen de dijkwerken ter hoogte van Sint-Anneke Plage aan om de omgeving nieuw leven in te blazen. Hiervoor werd het ‘Masterplan Sint-Anneke Plage’ goedgekeurd in 2016. Daarnaast zal het door de klimaatverandering minder vaak, maar wel feller regenen in de toekomst. Om zich hier op voor te bereiden, maakte de stad in 2018 een Waterplan op. Ook daar wordt rekening mee gehouden tijdens de herontwikkeling van Sint-Anneke Plage.

Meer info over het Masterplan Linkeroever en het Waterplan staat opwww.antwerpenmorgen.be. Klik hier en hier voor de rechtstreekse links.

Info: Persbericht Stad Antwerpen